Banke

Zapisnik o primopredaji stana

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

13. Mart 2023.

Share:

Šta je zapisnik o primopredaji stana

Zapisnik o primopredaji stana ili druge nepokretnosti je zapisnik u kojem se konstatuje kompletan opis nepokretnosti na dan predaje iste. Zapisuje se stanje nepokretnosti i eventualno primećene mane. Primopredaja stana je odlazak kupca ili zakupca pre potpisivanja ugovora u stan koji želi da kupi ili iznajmi.

Ko potpisuje zapisnik o primopredaji stana

Zapisnici o primopredaji stana su sastavni deo regulisanja tržišta najma i prodaje nekretnina jer pomažu u sprečavanju nesporazuma i pružaju jasnoću u slučaju sporova.  Zapisnik o primopredaji stana potpisuju:

 • Prodavac/Zakupodavac

 • Kupac/Zakupac

U slučaju primopredaje stana kada se prodaje, potpisuju prodavac i kupac, a kada se stan izdaje, zapisnik potpisuju zakupodavac i zakupac. Potpisivači mogu biti stanodavci, stanari, kupci, investitori, prodavači, investitori, agenti za nekretnine i drugi.

Overa zapisnika o primopredaji stana

Overa zapisnika o primopredaji nije obavezna, ali se preporučuje kako bi zapisnik bio validan. Overava se u sudu ili opštini, a može se overiti i kod javnog beležnika. Ukoliko ne dođe do overavanja ugovora, dovoljan je potpis dva punoletna lica - svedoka, sa obaveznim upisom jedinstvenog matičnog broja iz lične karte.

Kada se potpisuje zapisnik o primopredaji stana

Primopredajni zapisnik se u praksi potpisuje nakon overe kupoprodajnog ugovora kod notara i to se i navodi u ugovoru, kao i kada ce biti predat stan i u kom roku se ulazi u posed stana.

Prilikom primopredaje nepokretnosti, poželjno je da kupac pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora ode u nepokretnost i uveri se da li je stan, kuća ili druga nepokretnost izpražnjena od lica i stvari. Sama primopredaja može se konstatovati zapisnički, zapisnikom o primopredaji nepokretnosti, u kojem se konstatuje kompletan opis nepokretnosti na dan predaje, eventualno primećene mane nepokretnosti i takav zapisnik potpisuju obe ugovorne strane.Sledeći korak je overa ugovora, a nakon toga sledi isplata kupoprodajne cene, ponovni odlazak u nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva. 

Napomena: Ukoliko su opis nekretnine i njegovi nedostaci navedeni u ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti ili u ugovoru o zakupu nepokretnosti, nije potrebno praviti zapisnik o primopredaji, ali je potrebno navesti sve nedostatke u ugovoru i time se zaštiti od eventualnih neprijatnosti.

Sadržaj zapisnika o primopredaji stana

Zapisnik o primopredaji stana, pored osnovnih elemenata, poželjno je da sadrži što više detalja vezanih za sam sadržaj stana. Stoga, zapisnik o primopredaji stana sadrži sledeće dodatne stavke:

 • Datum potpisivanja zapisnika o primopredaji stana

 • Ime i prezime zapisničkih strana

 • Adresu i broj zapisničkih strana

 • JMBG zapisničkih strana

 • Generalni opis stana i njegove nedostatke

 • Broj prostorija stana

 • Opšte stanje delova nepokretnosti

 • Dodatne prostorije na korišćenje ako postoje i njihovo stanje

 • Potpise zapisničkih strana

Primer zapisnika o primopredaji stana

Nepohodno je da obe zapisničke strane potpišu zapisnik o primopredaji stana. Ispod se nalazi deo primera zapisnika o primopredaji stana, a obrazac možete preuzeti ovde.

pdf file

Da li je potreban zapisnik o primopredaji za povrat PDV-a za stan?

Pored originala i overene kopije ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, potrebno je dostaviti i zapisnik o primopredaji stana. Pravo na povrat PDV-a za kupovinu prvog stana imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko vas interesuju koja je dokumentacija potrebna i koji su uslovi, pročitajte više o refundiranju PDV-a u našem blogu Povrat PDV-a za stan.  

Zapisnik o primopredaji stana u izgradnji

Procedura je da se u istom danu overava založna izjava i ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji i da se odmah nakon toga prosledi banci Potvrda da je založna izjava predata Republičkom geodetskom zavodu ili nadležnoj službi radi upisa hipoteke na stanu u izgradnji. Potvrdu, kao i obrasce potrebno je overiti kod javnog beležnika. Banke nakon dostavljanja rešenja o upisu hipoteke u roku od 7 dana zakazuju isplatu sredstava sa računa kupca na račun investitora.Nakon isplate u celosti dolazi do primopredaje stana. Neophodno je tražiti od investitora dokumentaciju potrebnu za povrat PDV-a. Investitor je u obavezi da kupcu dostavi sledeće dokumente:

 • Potvrdu o isplati u celosti

 • Fiskalni račun

 • Zapisnik o primopredaji

 • Izvod o isplati iz banke preko koje je uplaćen iznos

Zaključak

Sveobuhvatan zapisnik o primopredaji stana pomaže vama i vašem stanodavcu ili prodavcu da budete usaglašeni od samog početka vašeg zakupa ili kupoprodaje. Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji, možete biti sigurni da su vaša prava kao stanara ili kupca zaštićena.Ukoliko vam je opcija rešavanja stambenog pitanja kupovina nekretnina u izgradnji, potrebno je da se odlučite da li ćete je kupiti preko stambenog kredita ili gotovinom. Ukoliko vas interesuje više o temi o kojoj smo govorili, kontaktirajte nas, naši savetnici će vas ispratiti  kroz čitav proces kupoprodaje.


Foto izvori
Foto | Pexels

Banka Poljoprivredni kredit Valuta Rok otplate Iznos Kamatna stopa NKS
OTP Banka Kredit za obrtna sredstva RSD 6 meseci 1 000 000 0%
Kredit za obrtna sredstva RSD 12 meseci 1 000 000 Fiksna 0%
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva EUR 12 meseci 20 000 Fiksna 30.00%
Subvencionisani agro 60 meseci 3.00%
Investicioni kredit za nova jutra EUR 180 meseci 1 500 000 8.77%
Poštanska Štedionica Gotovinski kredit za poljoprivrednike RSD 12 meseci 500 000 8.00%
AIK Banka Subvencionisani agro kredite RSD 60 meseci Fiksna 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Mešovita 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije RSD 84 meseca Varijabilna 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije EUR 84 meseca Varijabilna 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme EUR 84 meseca Varijabilna 5.60%
3Bank Obrtna sredstva RSD 24 meseca 90.000-2.900.000
Krediti za likvidnost RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Trajna obrtna sredstva RSD 36 meseci 90.000-2.900.000
Osnovna sredstva RSD 60 meseci 90.000-2.900.000
Agro EaSi EUR 4-8 godina 10.000-25.000

Potrebna dokumentacija

Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?

Dokumentacija Ustanova
Zahtev za poljoprivredni kredit Banka
Fotokopija lične karte
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva Uprava za agrarna plaćanja
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu Uprava za agrarna plaćanja
Uverenje o poreskim obavezama Poreska uprava
Potvrda o ostvarenom prometu Banka
Rešenje o porezu na imovinu

TAGOVI:

zapisnik o primopredaji nepokretnosti

povrat PDV-a

overa zapisnika

primer zapisnika o primopredaji preuzimanje