Banka

Kredium Vodič | AIK Banka

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

30. Decembar 2023.

Ažurirano:

27. Januar 2023.

Share:

Da li ste znali da je AIK Banka izvorno Srpska banka? Osnovana je u Nišu, 1976.godine, a današnji predsednik njenog odbora je Miodrag Kostić.

AIK Banka Ekspoziture

Aik banka nastupa pod sloganom “Domaća i jaka” i broji oko 80 ekspozitura u Srbiji.

Pronađi najbliže ekspoziture AIK Banke.

AIK Banka Bankomati

Sa ciljem da uđe u top tri banke u Srbiji širi dinamično svoje poslovanje i zasad broji čak više od 354 bankomata

Pronađi najbliže bankomate AIK Banke.

AIK Banka Stambeni krediti

Po čemu je AIK Banka još jedinstvena? 2019. godine je napravila važan korak i postala je prva banka u Srbiji koja je ponudila svoje proizvode Evropi.

Tabela kao uporedni primer kamatnih stopa ponuda stambenih kredita AIK Banke
Kamatna stopa Valuta Otplata u godinama Nominalna kamatna stopa Administrativni troškovi
Varijabilna EUR 30 6.59% 0.50%
*Poslednje promene ažurirane na dan 27.01.2023.

Pregled svih ponuda svih banaka i njihove kamatne stope možete izračunati na našem kreditnom kalkulatoru.

AIK Banka Keš krediti

AIK Banka nudi keš kredite

 • Keš kredit
 • Keš kredit za penzionere
 • Keš krediti pokrivenim depozitom
Keš kredit Kredit sa grejs periodom Kredit za penzionere Kredit za korisnike roditeljskog dodatka Gotovinski kredit za poljoprivrednike
Zaposleni Zaposleni Penzioneri Zaposleni Poljoprivrednici

Ako vas ineteresuju ponude ostalih banaka za keš kredite, na našem Kredium kalkulatoru možete izračunati ratu bez odlaska u banku. 

AIK Banka Krediti za privredu

 AIK Banka nudi sledeće kredite za privredu:
 • AIK Banka Krediti za obrtna sredstva 
 • AIK Banka Kredit pokriven depozitom
 • AIK Banka Investicioni krediti
 • AIK Banka Revolving linija
 • AIK Banka Faktoring
 • AIK Banka Eskont menica

AIK Banka Krediti za mikro biznis

Kako da znate koji je kredit najbolji za vas? Kako od male radnjice napraviti fabriku? Iskustvo kaže da je mali biznis sam po sebi specifičan i da tajna uspeha leži u ideji. AIK Banka nudi paletu kredita za mikro biznis, a u tabeli ispod ćete moći da uporedite vrste kredita kao i kamatne stope istih.

Vrsta kredita Valuta Period otplate kredita Iznos Kamatna stopa Nominalna kamatna stopa
Investicioni kredit RSD 120 meseci 3 000 000 Mešovita 8.95% - 6.38%
Investicioni kredit RSD 120 meseci 3 000 000 Varijabilna 6.13%
Investicioni kredit EUR 120 meseci 30 000 Varijabilna 5.91%
Krediti za obrtna sredstva RSD 36 meseci 1 000 000 Fiksna 9.45%
Krediti za obrtna sredstva RSD 36 meseci 1 000 000 Varijabilna 6.63%
Krediti za obrtna sredstva EUR 36 meseci 10 000 Varijabilna 6.41%
Revolving linija EUR 60 meseci Fiksna 2.90%

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Ponuda kredita za poljoprivredu

Po ugledu na još neke naše banke i AIK Banka nudi poljoprivrednicima kredite za ublažavanje posledica usled pandemije. 

Koji su uslovi za dobijanje agro kredita u AIK Banci?

 • Min 1 godina registrovano gazdinstvo
 • Čista kreditna istorija 
 • Otvoren tekući račun u AIK Banci
Poljoprivredni krediti Max Rok otplate Kamatna stopa Valuta Nominalna kamatna stopa
Subvencionisani agro krediti 60 meseci Fiksna RSD 3.00%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije 84 meseca Mešovita RSD 8,95% - 6.38%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije 84 meseca Varijabilna RSD 6.13%
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije 84 meseca Varijabilna EUR 5.91%
Kredit za kupovinu vozila i opreme 84 meseca Varijabilna EUR 5.60%

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Paketi tekućih računa

Primeri platnih računa, benefiti i kartice uz pakete AIK Banke
Paketi računa Osnovni Start Biznis Biznis Plus Biznis Premium Agro Plus
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Pravna lica Pravna lica Pravna lica Poljoprivrednici
USLUGE:
Uplata / isplata gotovine
Izdavanje čekova
Devizni račun
Dozvoljeno prekoračenje
Upravljanje elektronskim bankarstvom
Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade
Elektronsko stanje izvoda bez naknade
Lični bankar
Osiguranje na putu

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

Paketi računa Osnovni Start Biznis Biznis Plus Biznis Premium Agro Plus
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Pravna lica Pravna lica Pravna lica Poljoprivrednici
Kartice:
DinaCard debitna
Mastercard Standard debitna
Mastercard® Business
Mesečna naknada 150 RSD 250 RSD 659 RSD 1199 RSD 1550 RSD 659 RSD

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Debitne kartice

U ponudi su sledeće kartice i troškovi održavanja AIK Banke
Debitne kartice Pravna lica / Fizička lica Naknada za za isplatu novca na bankomatu Banke Naknada za za isplatu novca na bankomatu u inostranstvu
Mastercard Debit Fizička lica 2% min RSD 100 3% min EUR 5
Dina Card Fizička lica 2% min RSD 100 3% min EUR 5
Dinacard poslovna Pravna lica 2% min RSD 100
Mastercars Business Pravna lica 2% min RSD 100 3% min EUR 5

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Kreditne kartice

AIK Banka ponuda kreditinih kartica
Naziv kartice Kome je namenjena Naknada za isplatu na bankomatima Aik Banke Naknada za isplatu na bankomatima u inostranstvu Apple Pay Google Pay
Mastercard Standard Fizička lica 2% min RSD 100 3% min EUR 10
Mastercard Gold Fizička lica 2% min RSD 100 3% min EUR 10
Mastercard Platinum Fizička lica 2% min RSD 100 3% min EUR 10
Mastercard Business kreditna Pravna lica 2% min RSD 100 3% min EUR 10

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Štednja


Štednja u AIK Banci

 • Dinarska štednja
 • Devizna štednja
 • Oročena
 • Štednja po viđenju
Valuta Iznos Rok trajanja štednje Vrsta kamatne stope Nominalna kamatna stopa
RSD 100 000 6 meseci Fiksna 1.90%
RSD 100 000 12 meseci Fiksna 2.30%
RSD 100 000 24 meseci Fiksna 2.70%
RSD 100 000 36 meseci Fiksna 3.00%
RSD 100 000 36 meseci Fiksna 3.00%
EUR 100 000 6 meseci Fiksna 0.25%
USD 100 000 6 meseci Fiksna 0.50%
CHF 100 000 6 meseci Fiksna 0.10%
RUB 100 000 6 meseci Fiksna 3.25%
GBP 100 000 6 meseci Fiksna 0.40%
EUR 100 000 12 meseci Fiksna 0.60%
USD 100 000 12 meseci Fiksna 1.00%
CHF 100 000 12 meseci Fiksna 0.25%
RUB 100 000 12 meseci Fiksna 3.75%
GBP 100 000 12 meseci Fiksna 0.75%
EUR 100 000 24 meseci Fiksna 0.80%
USD 100 000 24 meseci Fiksna 1.10%
CHF 100 000 24 meseci Fiksna 0.30%
RUB 100 000 24 meseci Fiksna 4.00%
GBP 100 000 24 meseci Fiksna 0.85%
EUR 100 000 36 meseci Fiksna 0.90%
USD 100 000 36 meseci Fiksna 1.30%
CHF 100 000 36 meseci Fiksna 0.40%
RUB 100 000 36 meseci Fiksna 4.50%
GBP 100 000 36 meseci Fiksna 1.00%
Valuta Iznos Rok trajanja štednje Vrsta kamatne stope Nominalna kamatna stopa
RSD 1 mesec Fiksna 1.35%
RSD 3 meseca Fiksna 1.65%
RSD 10 000 6 meseci Fiksna 1.95%
EUR 1 mesec Fiksna 0.10%
EUR 3 meseca Fiksna 0.20%
EUR 10 000 6 meseci Fiksna 0.30%

*Poslednje promene ažurirane na dan 01.11.2022.

AIK Banka Mobilne aplikacije

Aik banka ima 3 mobilne aplikacije. AIK mBanking za fizička lica, AIK mBank biznis za pravna i AIK eWallet. Ocena na Google Paly je 3.3, a na Apple Store-u je 2.8.

Blogove svih banaka u Srbiji možete posetiti na našem sajtu. Tamo vas očekuju sve ponude svih banaka u Srbiji. Za više detalja možete pristupiti stranici s kontaktima i naš stručni tim savetnika za kredite će vam pomoći 24/7 i to besplatno.

TAGOVI:

AIK Bank

AIK banka Srbija

stambeni krediti aik

Aik banka krediti za stan

aik banka keš kredit

kreditni kalkulator

aik banka uslovi za kredit

aik štednja

aik mikro biznis

aik ekspoziture

aik bankomati

aik krediti za privredu

aik krediti za poljoprivredu

aik kreditne kartice

aik debitne kartice

aik mobilne aplikacije