Banke

Kredium Vodič | ProCredit Banka

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

27. Novembar 2022.

Ažurirano:

26. Januar 2023.

Share:

Po čemu je ProCredit Banka prepoznatljiva? ProCredit je nemačka banka, čije se sedište nalazi u Frankfurtu. Odlikuje je crvena boja i savršene TV reklame. Ono što je razlikuje od drugih profila banaka je to što u sklopu svog sajta ima i online bankarsku platformu.

ProCredit Banka Ekspoziture

ProCredit Banka ima 15 ekspozitura u Srbiji. S obzirom da ne postoji više poslovnica, svoje usluge je ograničila na svega nekoliko većih gradova.

Pronađi najbliže ekspoziture ProCredit Banke

ProCredit Banka Bankomati

ProCredit Banka ima 16 svojih bankomata u Srbiji. Iako ih je dosta malo, bankomat Banke pruža dosta usluga pored osnovnih, poput dopune kredita za telefon ili promene PIN koda.

Pronađi najbliže bankomate ProCredit Banke.

ProCredit Banka Stambeni krediti

Prethodni period nas je naučio da ne možemo baš precizno da predvidimo buduća kretanja na tržištu nekretina, međutim poskupljenje cene kredita i inflacija vodi ka usporenju tržišta nekretina.

ProCredit Banka Keš krediti

ProCredit Banka nudi online gotovinske kredite.

 • Online kredit do 600 000 RSD
 • Online kredit preko 600 000 RSD

U slučaju da tražite najpovoljniji keš kredit, na našem sajtu možete izračunati ponude svih banaka.

ProCredit Banka Krediti za privredu

Da li kamatna stopa za privredne kredite raste kao i za stambene kredite? Svaka nova promena rasta kamatnih stopa u Evropi utiče i na novo povećanje i u Srbiji.

 U ponudi kredita za privredu ProCredit Banke su:
 • ProCredit Kreditini limit
 • ProCredit Investicioni krediti
 • ProCredit Krediti za likvidnost
 • ProCredit Krediti sa garancijom države
 • ProCredit Krediti u saradnji sa EU
 • ProCredit Krediti sa 25% bespovratnih sredstava
 • ProCredit Krediti za solarne panele 

ProCredit Banka Krediti za mikro biznis

Specifično za ProCredit banku je to što ima duboko razvijenu biznis strategiju i svoje poslovanje ograničava na direktan kontakt sa svojim savetnicima. Ono što je jedinstveno za nju u odnosu na ostale profile banaka je to što nudi dokumentarno poslovanje. 

Vrsta kredita RSD EUR Grejs period Period otplate kredita
Krediti za osnovna sredstva
Do 12 meseci 84 meseca
Krediti za refinansiranje
84 meseca
Krediti za nabavku komercijalnih i putničkih automobila
Do 6 meseci 84 meseca
Krediti za likvidnost
Do 18 meseci
Krediti za trajna i obrtna sredstva
Do 36 meseci
Revolving krediti
Do 36 meseci
Krediti sa garancijom države
9 - 12 meseci Do 36 meseci

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Krediti za poljoprivredu

ProCredit Banka ima u svojoj ponudi i ProCredit agro kredite, a samim tim pruža veliku podršku poljoprivrednicima. Postoji nekoliko namenskih proljoprivrednih kredita Banke i mi ćemo ih shematski prikazati ispod. U ponudi postoje i krediti u saradnji sa USAID-om i IPARD fondovima.

U tabeli možete videti ponudu agro kredita ProCredit banke

Vrsta kredita RSD EUR Rok otplate
Krediti za setvu
Do 36 meseci
Krediti za nabavku mehanizacije Do 84 meseca
Krediti za kupovinu zemljišta Do 15 godina
Krediti za poljoprivdene objekte Do 15 godina
Subvencionisani krediti

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Paketi tekućih računa

Primeri platnih računa, benefiti i kartice ProCredit Banke uz platne račune
Paketi računa Beplatan račun Osnovni račun Total paket račun Studentski račun Dinarski račun Devizni račun Namenski račun Total agro račun
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Fizička lica Fizička lica do 25 godina starosti Pravna lica Pravna lica Pravna lica Poljoprivrednici
USLUGE:
Uplata / isplata gotovine
Flex štednja
Izdavanje čekova
Devizni račun
Dozvoljeno prekoračenje
Upravljanje elektronskim bankarstvom
Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade
Elektronsko stanje izvoda bez naknade
Elektronsko stanje izvoda bez naknade

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

Paketi računa Beplatan račun Osnovni račun Total paket račun Studentski račun Dinarski račun Devizni račun Namenski račun Total agro račun
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Fizička lica Fizička lica do 25 godina starosti Pravna lica Pravna lica Pravna lica Poljoprivrednici
Kartice:
Dina kartica
Mastercard Direct
Mastercard Biznis
Dina Biznis
Mesečna naknada 0 RSD 150 RSD 595 RSD 0 RSD 1790 RSD 1790 RSD 1790 RSD 890 RSD

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Debitne kartice

U ponudi kartica ProCredit Banke zasad ne postoji Visa kartica, ali ponudu Banke možete pogledati u tabelu ispod.
Debitne kartice Pravna lica / Fizička lica Naknada za za isplatu novca na bankomatu Banke Naknada za za isplatu novca na bankomatu u inostranstvu
Mastercard Direct debitna kartica Fizička lica 40 RSD 1% min. 130 RSD
Mastercard Biznis Pravna lica 40 RSD 1% min. 130 RSD
Mastercard Biznis Trip Pravna lica 40 RSD 1% min. 130 RSD
Mastercard Exquisite Pravna lica 40 RSD 1% min. 130 RSD

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

Za više informacija o naknadama možete pogledati u cenovniku ProCredit Banke.

ProCredit Banka Kreditne kartice

ProCredit Kreditne kartice za fizička lica
Naziv kartice Naknada za isplatu na bankomatima ProCredit Banke Naknada za isplatu na bankomatima u inostranstvu Limit Apple Pay Google Pay Članarina Nominalna kamatna stopa
Mastercard Kreditna kartica 40 RSD 1% min. 130 RSD 100.000 RSD
1800 RSD Fiksna 9%

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Štednja


Ako želite da štedite u Procredit Banci, možete to učiniti i online. U ovoj banci možete štedeti sigurno, a u tabeli ispod možete proveriti sve uslove i naknade koje Banka nudi. Možete štedeti u dinarima i u evrima.

Štednja u ProCredit Banci

 • ProCredit Flex štednja
 • ProCredit Oročena štednja
Valuta Iznos Rok trajanja štednje Vrsta kamatne stope Nominalna kamatna stopa
EUR 50 000 12 meseci Fiksna 1.25%
EUR 100 000 24 meseca Fiksna 1.40%

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka je jedna od vodećih banaka u kojoj možete štedeti sigurno i povoljno.

ProCredit Banka Mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija mBankar ProCredit Banke je namenjena fizičkim licima, dok je mbiznis bankar namenjena pravnim licima. Nakon preuzete aplikacije i aktivacije iste, unećete aktivacioni kod, a zatim i svoj novi PIN.
procredit app

Izgled ProCredit mBankar mobilne aplikacije

procredit app mobile

Izgled ProCredit mBanking mobilne aplikacije

Kontaktirajte nas ukoliko želite da vam besplatno pronađemo najpovoljniji keš kredit, najpovoljniji stambeni kredit ili da vam pronaćemo najkvalitetnije nekretnine. Kredium je prepoznat kao Platinum Agency i poznat je kao prvi digitalni broker u Srbiji.

TAGOVI:

procredit banka

procredit banka ekspoziture

procredit banka stambeni krediti

procredit banka stambeni krediti

procredit banka keš krediti

najpovoljniji kredit

procredit banka keš kredit

procredit banka krediti za privredu

procredit banka krediti za poljoprivredu

procredit banka paketi tekućih računa

Prokredit banka

kalkulator

procredit banka štednja

procredit banka kreditne kartice

procredit banka bankomati

procredit mobilne aplikacije