Prihvati kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi smo ti pružili najbolje iskustvo na našem sajtu. Više o kolačićima koje koristimo možeš pročitati ovde.
Nazad
Vodiči

Osiguranje stambenog kredita i nekretnina

Osiguranje stambenog kredita i nekretnina

Prilikom kupovine nekretnine u Srbiji, na kredit ili za keš, poželjno je da znate koja osiguranja ćete obavezno platiti, koja su dobrovoljna i kolike troškove možete očekivati.

Postoji nekoliko vrsta osiguranja koje treba imati na umu:

  1. NKOSK
  2. Privatno osiguranje stambenog kredita
  3. Životno osiguranje
  4. Redovno godišnje osiguranje nekretnina
  5. Osiguranje objekta u izgradnji i montaži.

1. NKOSK

NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita) je državno osiguranje stambenih kredita kojim se banke štite od rizika neplaćanja stambenog kredita, a finansijsko-bankarski sistem od kraha u slučaju eventualne krize. Ovo osiguranje postalo je naročito značajno nakon velike svetske finansijske krize 2008. godine koja je za posledice imala veliki broj bankrotstava i neplaćanja stamebnehih kredita među stanovništvom kao i propasti određenih banaka, kako u svetu (Lehman Brothers), tako i u Srbiji (Agrobanka).

Džavna institucija NKOSK osigurava kredite koje banke odobravaju svojim korisnicima – fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina obezbeđenih hipotekom. U slučaju nemogućnosti isplate stambenog kredita od strane dužnika, NKOSK preuzima obavezu da isplati 75% gubitka banci do trenutka dok se nekretnina ne proda na dobošu. Banka, nakon prodaje nekretnine, prvo pokriva svoja potraživanja, a višak, ukoliko ostane, isplaćuje korisniku stambenog kredita.

Banke u Srbiji su, do pre nekoliko godina, NKOSK osiguranje postavljale kao uslov za dobijanje stambenih kredita. Međutim, u poslednje vreme, kao rezultat pojačane konkurencije, banke daju mogućnost da se NKOSK osiguranje ne plati, čime se značajno smanjuje potreban budžet za kupovinu stana na kredit te ponuda banke postaje konkuretnija. 

S obzirom na to da banka osiguranjem stambenih kredita kod NKOSK-a smanjuje svoj rizik, očekivano je da stambeni krediti sa NKOSK osiguranjem imaju manju kamatnu stopu.

NKOSK osiguranje plaća se samo jednom i to pre nego što se odobri kredit (o procesu odobrenja stambenog kredita sa NKOSK-om pročitajte na sajtu NKOSK-a). 

Naknada za NKOSK osiguranje moze iznositi 1.5% do 3% od vrednosti kredita. Na primer, naknada može iznositi 2.5% ako je nekretnina uknjižena i 3% ako je nekretnina neuknjižena. To znači da ćete za uknjižen stan vrednosti 100.000 EUR i sa kreditom od 80.000 EUR platiti 2.000 EUR NKOSK premiju osiguranja (2.5% X 80.000 EUR) i 30 EUR naknadu za obradu zahteva. O odstupanjima u obračunu i visini premije osiguranja kod NKOSK-a, pročitajte više na zvaničnom veb-sajtu NKOSK-a.

2. Privatno osiguranje stambenog kredita

Osiguravajuće kuće razvile su proizvod namenjen onima koji otplaćuju stambeni kredit. Ako dođe do smrti kreditnog dužnika, porodica ne nasleđuje dug po stambenom kreditu. Umesto toga, osiguravajuća kuća u potpunosti otplaćuje kredit banci. Poslovne banke u Srbiji obično nude ovo osiguranje kao dobrovoljnu alternativu za NKOSK osiguranje. Obično svaka banka ima partnersku osiguravajuću kuću i nudi njeno osiguranje kredita (na primer Banca Intesa i Delta Generali osiguranje). Premija se može plaćati mesečno ili godišnje. Godišnja premija može da iznosi 0.250.35% od vrednosti kredita (250350 EUR godišnje za kredit od 100.000 EUR), ali je za konkretan iznos neophodno dobiti ponudu osiguravajuće kuće za svakog klijenta ponaosob.

Ovakvo osiguranje stambenog kredita nudi nekoliko osiguravajućih kuća:


3. Životno osiguranje

Neke banke, kao supstitut ili dopunu za NKOSK osiguranje, zahtevaju i uplatu životnog osiguranja klijenta. Životno osiguranje podrazumeva mesečnu/godišnju premiju, a u slučaju smrti dužnika, svota osiguranja se isplaćuje banci, a nekretnina koja je predmet stambenog kredita ostaje u vlasništvu porodice preminulog, u skladu sa zakonom ili testamentom. 

4. Osiguranje nekretnina

Osiguranje stana, kuće ili druge nepokretne imovine podrazumeva osiguranje samog objekta od raznih oblika uništavanja. Osiguranje nekretnine takođe podrazumeva i osiguranje stvari u njemu uz pokriće brojnih rizika poput požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplava i bujica itd. 

U Srbiji kao i u svetu, osiguranje nekretnina je najzastupljeniji oblik osiguranja. Kod nas imovinska osiguranja zauzimaju značajno učešće u ukupnoj premiji celog tržišta. Sve osiguravajuće kuće u Srbiji nude osiguranje nekretnina, a u zavisnosti od odabrane osiguravajuće kuće moguće je ugovoriti različite pakete osiguranja po različitim cenama i sa različitim osiguranim rizicima (požar, poplave, izlivi vode itd). Osiguranje imovine obično se obračunava uzimajući u obzir građevinsku vrednost nekretnine (a ne tržišnu vrednost). Na primer, iako vaša nekretnina može vredeti na tržištu 200.000 EUR, banka od vas može tražiti da plaćate osiguranje kojim će se pokriti građevinska vrednost od 50.000 EUR i u tom slučaju naknada koju ćete plaćati svake godine biće oko 100 EUR.

Osiguranje nekretnine je obavezno u slučaju da imate stambeni kredit jer banka stavlja hipoteku na vašu nekretninu kao sredstvo obezbeđenja. Obično se plaća na godišnjem nivou.

5. Osiguranje objekta u izgradnji i montaži

Investitori projekata novogradnje obično imaju osiguranje objekta u izgradnji i montaži. Ukoliko kupujete novogradnju i ukoliko investitor (vlasnik projekta od koga kupujete stan ili drugu nekretninu) iz bilo kog razloga nema osiguranje objekta u izgradnji, banka će od vas zahtevati uplatu ovog osiguranja za period od trenutka isplate kredita do trenutka završetka izgradnje nekretnine. Iznos, to jest premija ovog osiguranja takođe se obračunava imajući u vidu građevinsku vrednost nekretnine. 

Rezime

NKOSK Zavisi od banke do banke Jednokratno Od 1.5 do 3% od vrednosti kredita
Privatno osiguranje stambenog kredita Dobrovoljno Godišnje/mesečno Može da bude 0.25–0.35% godišnje od vrednosti kredita
Životno osiguranje Zavisi od banke do banke Godišnje/mesečno Zavisi od banke do banke
Osiguranje imovine Obavezno Godišnje Može da bude 0.2% godišnje od građevinske vrednosti
Osiguranje objekta u izgradnji i montaži Obavezno u određenoj situaciji Jednokratno, za određeni period Može da bude 0.15% mesečno od osigurane sume

Banka Ponuda kredita sa i bez NKOSK Životno osiguranje Osiguranje imovine
AIK Sa i bez Bez Obavezno
Intesa Bez Opciono Obavezno
Credit Agricole Sa Obavezno Obavezno
Erste bank Bez Bez Obavezno
Eurobank Sa i bez Opciono sa NKOSK /
Expobank Sa / Obavezno
Halk Sa i bez / Obavezno
Komercijalna Sa i bez Opciono Obavezno
MTS Bez / Obavezno
NLB Sa i bez / Obavezno
OTP Sa i bez Opciono Obavezno
Procredit Sa i bez Obavezno Obavezno
Raiffeisen Sa Opciono Obavezno
Sberbank 0% Sa i bez Obavezno
Unicredit Sa Opciono Obavezno

Ukoliko želite da lako, na jednom mestu izračunate sve naknade i troškove koje biste imali ako uzimate stambeni kredit, uključujući troškove osiguranja stambenog kredita, to možete učiniti koristeći Kredium kalkulator.

Ukoliko želite da vam naši agenti potpuno besplatno pomognu da dobijete ponude više banaka za stambene kredite, uključujući detalje vezane za osiguranja, aplicirajte ili nas kontaktirajte.

Miša Lazović

Miša je završio Ekonomski fakultet u Nišu i MBA studije na Oksford univerzitetu. Kao konsultant u kompanijama 'Boston Consulting Group' i 'Strategy&' savetovao je brojne finansijske institucije o raznim strateškim pitanjima. Miša je osnivač Krediuma.