Kredium Vodič | Banka Poštanska Štedionica

Kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, Banka Poštanska Štedionica, osnovana je 1921.godine u Beogradu. Njen slogan je Najduže se znamo i to je poprilično tačno, budući da je jedna od najstarijih banaka u Srbiji.

Banka Poštanska Štedionica Ekspoziture

Od aprila 2022.godine Banka Poštanska Štedionica je u većinskom vlasništvu Vlade Republike Srbije. Poštanska Štedionica broji oko 213 ekspozitura.

Pronađi najbliže ekspoziture Banke Poštanske Štedionice.


Banka Poštanska Štedionica Bankomati

Iako je profit banaka na našem tržištu osetno opao minule godine, Banka Poštanska Štedionica je zaradila 2.2 milijarde RSD.

Pronađi najbliže bankomate Banke Poštanske Štedionice.


Banka Poštanska Štedionica Stambeni krediti

Kamatna stopa

Valuta

Otplata u godinama

Nominalna kamatna stopa

Administrativni troškovi

Rata u vrednosti pozajmice od 100.000 EUR

Mešovita

EUR

30

Fiksna kamata 3.60%, Varijabilna kamata 3.60%

0%

416 EUR

*Poslednje promene indeksirane na dan 26.01.2023.

Banka Poštanska Štedionica nudi stambeni kredit za pripadnike snaga bezbednosti i stambene kredite za nerezidente.

Banka Poštanska Štedionica Keš krediti

Banka Poštanska Štedionica je jedna od poznatijih banaka koja u svojoj ponudi keš kredita ima bogat raspon usluga i u tome definitivno prednjači.

Banka Poštanska Štedionica ponuda keš kredita

Keš kredit

Kredit sa grejs periodom

Kredit za penzionere

Kredit za korisnike roditeljskog dodatka

Gotovinski kredit za poljoprivrednike

Zaposleni

Zaposleni

Penzioneri

Zaposleni

Poljoprivrednici

Ukoliko tražite keš kredit sa najnižom kamatom na našoj platformi možete izračunati za svega nekoliko sekundi.

Banka Poštanska Štedionica Krediti za privredu

Banka Poštanska Štedionica je tradicionalna banka koja se bavi finansijskim pogtrebama najstarijom populacijom i građanima Republike Srbije. U tom duhu nastoji da obezbedi svojim klijentima što bolje uslove i raznovrsnu ponudu.

- Subvencionisani krediti
- Krediti za obrtna sredstva i likvidnost
- Investicioni krediti
- Devizni krediti
- Revolving linija
- Kredit za razvoj romskog preduzetništva

Banka Poštanska Štedionica Krediti za mikro biznis

Možda i najbolja banka za paušalce, Poštanska Štedionica u svojoj ponudi ima nekoliko vrsta kredita za mali biznis.

Vrsta kredita

RSD

EUR

Iznos

Vrsta Kamatne stope

Period otplate kredita

Nominalna kamatna stopa

Investicioni kredit

RSD 5 000 000

Fiksna

120 meseci

9.00%

Investicioni kredit

EUR 50 000

Fiksna

36 meseci

5.00%

Investicioni kredit

RSD 5 000 000

Fiksna

36 meseci

9.00%

Investicioni kredit

EUR 50 000

Fiksna

36 meseci

5.00%

Kratkoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

RSD 1 000 000

Fiksna

12 meseci

9.00%

Kratkoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

EUR 10 000

Fiksna

12 meseci

6.00%

Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

RSD 1 000 000

Fiksna

24 meseci

11.00%

Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

EUR 10 000

Fiksna

24 meseci

6.00%

Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

RSD 3 000 000

Fiksna

60 meseci

7.50%

Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

EUR 30 000

Fiksna

60 meseci

5.00%

Revolving linije

RSD 1 000 000

Fiksna

12 meseci

9.50%

Revolving linije

EUR 10 000

Fiksna

12 meseci

6.50%

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Banka Poštanska Štedionica Krediti za poljoprivredu

Banka nudi Gotovinski kredit za poljoprivrednike.

Kome je namenjen

Valuta

Iznos

Rok otplate

Nominalna kamatna stopa

Rezident

Registrovano gazdinstvo

Fizička lica

RSD

500 000

12 meseci

8.00%

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Banka Poštanska Štedionica Paketi tekućih računa

Ponuda platnih tekućih računa, benefiti i platne kartice uz pakete

Paketi računa

Dinarski

Račun Plus

Platni račun sa osnovnim uslugama

Devizni račun

Dinarski račun za rezidente

Devizni račun za rezidente

Escrow računi

Dozvoljeno prekoračenje

Račun za poljoprivrednike

Tip korisnika

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Poljoprivrednic

USLUGE:

Uplata / isplata gotovine

Plaćanje putem interneta

Osiguranje

Izdavanje čekova

Otvaranje deviznog računa

Dozvoljeno prekoračenje

Upravljanje elektronskim bankarstvom

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Paketi računa

Dinarski

Račun Plus

Platni račun sa osnovnim uslugama

Devizni račun

Dinarski račun za rezidente

Devizni račun za rezidente

Escrow računi

Dozvoljeno prekoračenje

Račun za poljoprivrednike

Tip korisnika

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Pravna lica / Preduzetnici

Poljoprivrednic

Kartice:

DinaCard Post Card Debitna kartica

Mastercard Debitna kartica

Visa Debitna

MasterCard Beskontaktna

MasterCard Gold Debitna kartica

Visa Internet

DinaCard Poslovna Debitna

Visa poslovna beskontaktna debitna

MasterCard Poslovna debitna kartica

Visa Poslovna kreditna kartica

Mesečna naknada

200 RSD

175 RSD

150 RSD

50 RSD

200 RSD

0 RSD

160 RSD

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Banka Poštanska Štedionica Debitne kartice

Predstavićemo vam osnovnu ponudu debitnih kartica Banke u tabeli sa svim benefitima i uslugama. 

Debitna kartica

Pravna lica / Fizička lica

Plaćanje na internetu

Isplata bez naknade bankomati Banke

Vip pogodnosti na aerodromima

Osiguranje

Post Card DinaCard

Fizička lica

Mastercard beskontaktna

Fizička lica

Visa beskontaktna

Fizička lica

Visa Internet

Fizička lica

Banka Poštanska Štedionica Kreditne kartice

Banka Poštanska Štedionica kreditinih kartice za fizička lica i poslovna lica

Naziv kartice

Naknada za isplatu na bankomatima Banke

Naknada za isplatu na bankomatima drugih banaka

Naknada za isplatu na bankomatima u inostranstvu

Apple Pay

Google Pay

Godišnja članarina

Dinacard

2%, min 200 RSD

2.5%, min 250 RSD

2%, min 350 RSD

Visa Classic

3%, min 200 RSD

3%, min 200 RSD

3%, min 3 EUR

900 RSD

Mastercard Standard

3%, min 200 RSD

3%, min 250 RSD

3%, min 3 EUR

900 RSD

Mastercard Gold

3%, min 200 RSD

3%, min 200 RSD

3%, min 3 EUR

3000 RSD

Maestro

1%, min 50 RSD

2%, min 100 RSD

2%, min 3 EUR

300 RSD

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Banka Poštanska Štedionica Štednja

Koja je razlika između oročene štednje i štednog računa? Oročeni depozit se zaključava na određeni rok i ne možete pristupiti novcu dok taj rok ne istekne. Za oročenu štednju kamata je uglavnom fiksna tako da ćete uvek znati koliko ćete zaraditi štedeći.

Štednja u Banci Poštanskoj Štedionici

  • Dinarska štednja

  • Devizna štednja

  • Dečja štednja

Valuta

Iznos

Rok trajanja štednje

Vrsta kamatne stope

Nominalna kamatna stopa

RSD

100 000

6 meseci

Fiksna

1.25%

RSD

100 000

12 meseci

Fiksna

1.85%

RSD

100 000

24 meseci

Fiksna

2.10%

RSD

100 000

36 meseci

Fiksna

2.50%

EUR

10 000

6 meseci

Fiksna

0.15%

USD

10 000

6 meseci

Fiksna

0.05%

EUR

10 000

12 meseci

Fiksna

0.50%

USD

10 000

12 meseci

Fiksna

0.05%

EUR

10 000

36 meseci

Fiksna

0.80%

USD

10 000

36 meseci

Fiksna

0.05%

*Poslednje promene indeksirane na dan 01.09.2022.

Banka Poštanska Štedionica Mobilne aplikacije

Za pokretanje aplikacije neophodan je PIN koji ste sami kreirali i koji je poznat samo Vama. Nakon instaliranja MobiBank PŠ aplikacije za fizička lica i PŠ Biznis za mikro biznis potrebno je da pokrenete aplikaciju unosom posebnog koda koji se sastoji od 2 seta od po 8 cifara.

Mobile application image

Meni MobiBank PŠ-banke

PŠ BIZNIS za mikro biznis aplikacija

Kredium je prvi digitalni broker u Srbiji. Ako ste u potrazi za najpovoljnijim nekretninama ili stambenim kreditima, kontaktirajte nas i naši agenti će vam pronaći najbolju ponudu bez odlaska u banku. Ako vas interesuju ponude ostalih banaka i njihovi profili, možete ih pogledati ovde.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.