Procredit Banka image.

Kredium Vodič | ProCredit Banka

Po čemu je ProCredit Banka prepoznatljiva? ProCredit je nemačka banka, čije se sedište nalazi u Frankfurtu. Odlikuje je crvena boja i savršene TV reklame. Ono što je razlikuje od drugih profila banaka je to što u sklopu svog sajta ima i online bankarsku platformu.

ProCredit Banka Ekspoziture

ProCredit Banka ima 15 ekspozitura u Srbiji. S obzirom da ne postoji više poslovnica, svoje usluge je ograničila na svega nekoliko većih gradova.

Pronađi najbliže ekspoziture ProCredit Banke

ProCredit Banka Bankomati

ProCredit Banka ima 16 svojih bankomata u Srbiji. Iako ih je dosta malo, bankomat Banke pruža dosta usluga pored osnovnih, poput dopune kredita za telefon ili promene PIN koda.

Pronađi najbliže bankomate ProCredit Banke.

ProCredit Banka Stambeni krediti

Prethodni period nas je naučio da ne možemo baš precizno da predvidimo buduća kretanja na tržištu nekretina, međutim poskupljenje cene kredita i inflacija vodi ka usporenju tržišta nekretina.

ProCredit Banka Keš krediti

ProCredit Banka nudi online gotovinske kredite.

 • Online kredit do 600 000 RSD

 • Online kredit preko 600 000 RSD

U slučaju da tražite najpovoljniji keš kredit, na našem sajtu možete izračunati ponude svih banaka.

ProCredit Banka Krediti za privredu

Da li kamatna stopa za privredne kredite raste kao i za stambene kredite? Svaka nova promena rasta kamatnih stopa u Evropi utiče i na novo povećanje i u Srbiji.

 U ponudi kredita za privredu ProCredit Banke su:

 • ProCredit Kreditini limit

 • ProCredit Investicioni krediti

 • ProCredit Krediti za likvidnost

 • ProCredit Krediti sa garancijom države

 • ProCredit Krediti u saradnji sa EU

 • ProCredit Krediti sa 25% bespovratnih sredstava

 • ProCredit Krediti za solarne panele 

ProCredit Banka Krediti za mikro biznis

Specifično za ProCredit banku je to što ima duboko razvijenu biznis strategiju i svoje poslovanje ograničava na direktan kontakt sa svojim savetnicima. Ono što je jedinstveno za nju u odnosu na ostale profile banaka je to što nudi dokumentarno poslovanje. 

Vrsta kredita

RSD

EUR

Grejs period

Period otplate kredita

Krediti za osnovna sredstva

Do 12 meseci

84 meseca

Krediti za refinansiranje

84 meseca

Krediti za nabavku komercijalnih i putničkih automobila

Do 6 meseci

84 meseca

Krediti za likvidnost

Do 18 meseci

Krediti za trajna i obrtna sredstva

Do 36 meseci

Revolving krediti

Do 36 meseci

Krediti sa garancijom države

9 - 12 meseci

Do 36 meseci

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Krediti za poljoprivredu

ProCredit Banka ima u svojoj ponudi i ProCredit agro kredite, a samim tim pruža veliku podršku poljoprivrednicima. Postoji nekoliko namenskih proljoprivrednih kredita Banke i mi ćemo ih shematski prikazati ispod. U ponudi postoje i krediti u saradnji sa USAID-om i IPARD fondovima.

U tabeli možete videti ponudu agro kredita ProCredit banke

Vrsta kredita

RSD

EUR

Rok otplate

Krediti za setvu

Do 36 meseci

Krediti za nabavku mehanizacije

Do 84 meseca

Krediti za kupovinu zemljišta

Do 15 godina

Krediti za poljoprivdene objekte

Do 15 godina

Subvencionisani krediti

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Paketi tekućih računa

Primeri platnih računa, benefiti i kartice ProCredit Banke uz platne račune

Paketi računa

Beplatan račun

Osnovni račun

Total paket račun

Studentski račun

Dinarski račun

Devizni račun

Namenski račun

Total agro račun

Tip korisnika

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica do 25 godina starosti

Pravna lica

Pravna lica

Pravna lica

Poljoprivrednici

USLUGE:

Uplata / isplata gotovine

Flex štednja

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

Paketi računa

Beplatan račun

Osnovni račun

Total paket račun

Studentski račun

Dinarski račun

Devizni račun

Namenski račun

Total agro račun

Tip korisnika

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica do 25 godina starosti

Pravna lica

Pravna lica

Pravna lica

Poljoprivrednici

Kartice:

Dina kartica

Mastercard Direct

Mastercard Biznis

Dina Biznis

Mesečna naknada

0 RSD

150 RSD

595 RSD

0 RSD

1790 RSD

1790 RSD

1790 RSD

890 RSD

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Debitne kartice

U ponudi kartica ProCredit Banke zasad ne postoji Visa kartica, ali ponudu Banke možete pogledati u tabelu ispod.

Debitne kartice

Pravna lica / Fizička lica

Naknada za za isplatu novca na bankomatu Banke

Naknada za za isplatu novca na bankomatu u inostranstvu

Mastercard Direct debitna kartica

Fizička lica

40 RSD

1% min. 130 RSD

Mastercard Biznis

Pravna lica

40 RSD

1% min. 130 RSD

Mastercard Biznis Trip

Pravna lica

40 RSD

1% min. 130 RSD

Mastercard Exquisite

Pravna lica

40 RSD

1% min. 130 RSD

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

Za više informacija o naknadama možete pogledati u cenovniku ProCredit Banke.

ProCredit Banka Kreditne kartice

ProCredit Kreditne kartice za fizička lica

Naziv kartice

Naknada za isplatu na bankomatima ProCredit Banke

Naknada za isplatu na bankomatima u inostranstvu

Limit

Apple Pay

Google Pay

Članarina

Nominalna kamatna stopa

Mastercard Kreditna kartica

40 RSD

1% min. 130 RSD

100.000 RSD

1800 RSD

Fiksna 9%

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka Štednja


Ako želite da štedite u Procredit Banci, možete to učiniti i online. U ovoj banci možete štedeti sigurno, a u tabeli ispod možete proveriti sve uslove i naknade koje Banka nudi. Možete štedeti u dinarima i u evrima.

Štednja u ProCredit Banci

 • ProCredit Flex štednja

 • ProCredit Oročena štednja

Valuta

Iznos

Rok trajanja štednje

Vrsta kamatne stope

Nominalna kamatna stopa

EUR

50 000

12 meseci

Fiksna

1.25%

EUR

100 000

24 meseca

Fiksna

1.40%

*Poslednje promene indeksirane 01.09.2022.

ProCredit Banka je jedna od vodećih banaka u kojoj možete štedeti sigurno i povoljno.

ProCredit Banka Mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija mBankar ProCredit Banke je namenjena fizičkim licima, dok je mbiznis bankar namenjena pravnim licima. Nakon preuzete aplikacije i aktivacije iste, unećete aktivacioni kod, a zatim i svoj novi PIN.

Izgled ProCredit mBankar mobilne aplikacije

Mobile application image

Izgled ProCredit mBanking mobilne aplikacije

Kontaktirajte nas ukoliko želite da vam besplatno pronađemo najpovoljniji keš kredit, najpovoljniji stambeni kredit ili da vam pronaćemo najkvalitetnije nekretnine. Kredium je prepoznat kao Platinum Agency i poznat je kao prvi digitalni broker u Srbiji.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.