A man signing a contract

Punomoćje za prodaju nepokretnosti

Punomoćje za prodaju nepokretnosti je od izuzetne važnosti jer omogućava prodaju i kupovinu nekretnina bez ličnog prisustva. 

Šta je punomoćje za prodaju nepokretnosti

Punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac daje punomoćniku. Punomoćje za prodaju nepokretnosti u svom obimu znači da punomoćnik može preduzimati samo one pravne radnje za koje ga je vlastodavac ovlastio punomoćjem. Za prodaju ili kupovinu nepokretnosti, neophodno je da punomoćje bude sačinjeno u formi koja je neophodna za ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

Sadržaj punomoćja za prodaju nepokretnosti

Forma koja je propisana za određeni ugovor, važi i za punomoćje. Kod punomćja za prodaju nepokretnosti, neophodno je da su tačno navedene sve radnje koje punomoćnik može preduzeti. Punomoćje sadrži sledeće odredbe:

 1. Precizne podatke punomoćnika

 2. Precizne podatke vlastodavca

 1. Precizne podatke predmetne nepokretnosti

 2. Obim ovlašćenja

1) Precizni podaci punomoćnika

Precizni podaci punomoćnika uključuju njegovo ime i prezime, adresu, broj lične karte i jedinstveni matični broj.

2) Precizni podaci vlastodavca

Vlastodavac je davalac punomoćja i njegovi podaci uključuju njegovo ime i prezime, adresu, broj lične karte i jedinstveni matični broj.

3) Precizni podaci predmetne nepokretnosti

Podaci predmetne nepokretnosti se odnose na nepokretnost vlasnika u čijem se vlasništvu nalazi. Navode se adresa, struktura, površina nepokretnosti, broj katastarske parcele i broj lista nepokretnosti.

4) Obim ovlašćenja

Obim ovlašćenja se odnosi na određena ovlašćenja koja je punomoćnik ovlašćen da primi u ime davaoca punomoćja, u ovom slučaju da primi kupoprodajnu cenu u njegovo ime i za njegov račun, kao i da iznos kupoprodajne cene položi na račun davaoca punomoćja. Potrebno je navesti i naziv banke preko koje će se obaviti transakcija. 

Napomena: Isplata ugovorene kupoprodajne cene obavazno mora da se vrši preko banke, tes tim u vezi postoje posebni propisi Narodne banke Srbije, koji se tiču roka važenjapunomoćja za obavljanje transakcija preko banke.

Ko sve može biti punomoćnik?

Punomoćje za prodaju nepokretnosti omogućuje prodaju ili kupovinu bez ličnog prisustva u mestu gde se nepokretnost nalazi. Punomoćje može dati bilo koje fizičko ili pravno punoletno lice, a to može biti:

 • Advokat

 • Prijatelj

 • Krvni srodnik

 • Supružnik

 • Bilo koje lice od poverenja

Overa punomoćja za prodaju nepokretnosti

Javni beležnici su uglavnom ti koji sačinjavaju punomoćje, shodno Zakonu o javnom beležništvu Republike Srbije. Kako bi punomoćje bilo validno potrebna je overa dokumenta kod javnog beležnika.

U slučaju kada se punomoćje daje za zaključenje ugovora ili preduzimanje kojeg drugogpravnog posla za koji je propisan oblik javno potvrđene (solemnizovane) isprave ilijavnobeležničkog zapisa, dovoljno je da potpis vlastodavca bude overen.

U odnosu na oblik overe, razlikuju se dve vrste punomoćja za prodaju nepokretnosti:

 1. Solemnizovano punomoćje

 2. Punomoćje u obliku javnobeležničkog zapisa

Važno je istaći da sadržaj punomoćja za prodaju nepokretnosti može varirati kada je reč o segmentu prenosa cene sa računa kupca na račun prodavca, jer pojedine banke mogu imati određene zahteve, pogotovo banke u inostranstvu, pa je poželjno prilagoditi sadržaj zahtevima banke pre overe punomoćja. Ovo je bitno napomenuti samo u slučaju kupovine stana na kredit.

Solemnizovano punomoćje za prodaju nepokretnosti

Solemnizovano punomoćje za prodaju nepokretnosti predstavlja jevnobeležničku potvrdu  dokumenta. Ovakvu vrstu punomoćja sačinjava prodavac, potencijalni kupac ili izabrani advokat. Solemnizovano punomoćje ili jednostavno rečeno, samo overeno punomoćje ograničava kupovinu nepokretnosti pomoću stambenog kredita.

Punomoćje za prodaju nepokretnosti u obliku javnobeležničkog zapisa

Ova vrsta punomoćja za prodaju nepokretnosti za razliku od prethodnog, omogućava da pri kupovini nekretnine možete istu opteretiti hipotekom. Punomoćje u obliku javnobeležničkog zapisnika sačinjava isključivo javni beležnik.

Napomena: Važno je znati da ukoliko se davalac punomoćja nalazi u inostranstvu, institucija koja je nadležna u ovom slučaju za overu bi bila ambasada Republike Srbije ili konzulat zemlje gde se davalac punomoćja nalazi. 

Šta je potrebno za overu punomoćja?

about law image
Osim identifikacionog dokumenta, lične karte ili pasoša, potrebno je overiti i Clausulu intabulandi. Ukoliko vas interesuje zašto je ona toliko važna i šta omogućava, pogledajte šta je Clausula intabulandi. Bez ove odredbe u punomoćju se ne može sprovesti uknjižba stana

Šta se sve može opunomoćiti?

Davalac punomoćja je onaj koji ograničava punomoćje i određuje obim ovlašćenja koje daje punomoćniku. Punomoćnik može biti ovlašćen da:

 • Izvrši prijem dela ili celokupnog iznosa kupoprodajne cene

 • Otvori dinarski ili devizni račun u ime davaoca punomoćja radi prijema kupoprodajne cene

 • Potpiše naloge radi isplate ili prenosa kupoprodajne cene sa računa banke na svoj bankovni račun

 • Podigne iznos kupoprodajne cene sa računa banke

Overa punomoćja za prodaju nepokretnosti cena

Javni beležnici za solemnizaciju punomoćja naplaćuju 3.960 RSD za izradu jednog primerka, a za overu punomoćja u obliku javnobeležničkog zapisa naplaćuju 5.760 RSD za izradu jednog primerka. Prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti, javni beležnik je dužan da naplati iznos propisan tarifom koju donosi Ministarstvo pravde. 

Primer punomoćja za prodaju nepokretnosti

Neophodno je da davalac punomoćja potpiše punomoćje za prodaju nepokretnosti. Ispod se nalazi deo primera punomoćja za prodaju nepokretnosti, a možete ga preuzeti ovde.

pdf image of the contract

Zaključak

Kao što ste videli u ovom članku, punomoćje za prodaju nepokretnosti predstavlja još jedan segment o kom treba razmišljati prilikom kupovine nekretnine. Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte naš tim stručnih savetnika i besplatno ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Kredium nudi najbolje nekretnine u novogradnji i pruža podršku u kupovini i prodaji nekretnina od početka do kraja.


Foto izvori
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.