A key of the house in a hand

Sve o stambenim kreditima

Razmišljate o podizanju stambenog kredita, ali nemate dovoljno informacija? U ovom blogu pročitajte sve o stambenim kreditima, od objašnjenja osnovnih bankarskih pojmova do najlakšeg načina za apliciranje za kredit.

Osnovni bankarski pojmovi

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost označava da vaša ukupna mesečna primanja nisu opterećena više od 55% kreditnog zaduženja, uključujući već postojeće kreditne obaveze uz novu ratu za stambeni kredit.

Na konkretnom primeru to izgleda ovako:

Ukoliko primate platu od 100.000 dinara, vaše mesečne kreditne obaveze ne smeju prelaziti 55% vaše zarade. Drugim rečima, sve rate kredita koje otplaćujete uključujući i novu ratu za stambeni kredit koji planirate da podignete ne mogu biti veće od 55.000 dinara da biste bili kreditno sposobni.

Kreditni biro

Kreditni biro je nezaobilazan pojam ukoliko planirate da podignete kredit. Radi se o nacionalnom registru podataka o novčanim obavezama i urednosti u izmirivanju istih. Obaveze podrazumevaju zaduženja na osnovu kredita, kartica, lizinga, i jemstava.

Ukoliko kasnite u izmirivanju obaveza 60 i više dana, beleži se neurednost koja se drugačije naziva docnja. Uredan kreditni biro je preduslov za apliciranje za kredit i podrazumeva da ste, ukoliko ste u prošlosti imali obaveze po kreditu, njih izmirivali na vreme, tj. da niste imali kašnjenja duža od 60 dana.

Učešće

Učešće je neophodan korak kod podizanja stambenog kredita. To je zapravo deo novca koji morate dati u kešu kako bi vam banka odobrila kredit i najčešće iznosi 20% od ukupnog iznosa kredita. Visina učešća zavisi od banke do banke i njihove procene rizika, pa neke od njih odobravaju učešće od 10% ukoliko ispunjavate određene uslove. Sa druge strane, postoje i banke koje zahtevaju učešće i do 50%.

Hipoteka

Hipoteka je obezbeđenje za banku ukoliko klijent ne bude u mogućnosti da isplati svoje obaveze po postojećem kreditu. Ukoliko klijent svoje obaveze ne izmiruje na vreme, banka ima pravo da svoja potraživanja naplati prodajom nekretnine pod hipotekom.Hipoteka takođe može služiti kao zamena za učešće za stambeni kredit. Najčešći slučaj je da se hipoteka stavlja upravo na stan koji se kupuje.

Najčešća pitanja o stambenim kreditima

Opšti uslovi za stambeni kredit

Osnovni uslovi za apliciranje za stambeni kredit su:
- zaposlenje na neodređeno
- uredan kreditni biro
- kreditna sposobnost

Registrujte se preko naše online platforme kako bismo za vas pronašli najpovoljniju personalizovanu ponudu kredita.

Da li moram da primam platu preko banke kod koje podižem kredit?

Nije obavezno primati platu na račun u banci u kojoj uzimate kredit, ali banke često daju bolje uslove ukoliko zaradu prebacite kod njih. Što se tiče stambenog kredita, ukoliko se odlučite za banku preko koje ne primate platu, to vas neće kočiti u početnim koracima. Banka unosi zahtev za kredit sa dostavljenom dokumentacijom, kredit kreće sa obradom, a vi u toku obrade zahteva možete otvoriti račun u toj banci i prebaciti platu na novi broj računa. Naravno, sve zavisi od slučaja do slučaja, stoga vas savetujemo da nam se obratite kako bismo vam razrešili sve nedoumice u vezi sa podizanjem kredita.

Da li je moguća prevremena otplata kredita?

Da, moguće je otplatiti kredit pre dogovorenog roka. U tom slučaju, prilikom veće uplate, možete zahtevati od banke da smanjite period otplate ili ratu kredita. Ovo je jedna od prednosti delimičnog ili potpunog gašenja kredita, zbog toga što vam banka u ovom slučaju otpisuje pripadajuću kamatu.

Da li se plate mogu udružiti?

Stambeni kredit ne morate da podižete sami, već možete udružiti svoja mesečna primanja sa još jednom osobom. To je i jedna od pogodnosti stambenog kredita u odnosu na druge vrste kredita.

Udruživanjem plata povećavate svoju kreditnu sposobnost. Plata može biti udružena sa platom supružnika ili, ako niste u braku, to može biti neko od članova porodice/rođak/prijatelj, pod uslovom da ispunjava iste uslove kao i korisnik kredita.

Stambeni kredit bez učešća?

Ukoliko niste u mogućnosti da prikupite sredstva za učešće, nemojte gubiti nadu jer postoje i druge opcije. Moguće je podići stambeni kredit bez učešća ukoliko stavite dodatnu nekretninu pod hipoteku, gde nije obavezno da ste vi vlasnik te nekretnine.
Ukupna vrednost nekretnine koju kupujete i one koju stavljate pod hipoteku mora biti viša od iznosa kredita za minimum 30%.
Dakle, ako uzmemo primer kredita od 100.000 evra, ukupna vrednost nekretnine koju planirate da kupite i nekretnine koju stavljate pod hipoteku mora biti minimum 130.000 evra kako biste zadovoljili uslove banaka.

Maksimalna dužina otplate stambenog kredita?

Maksimalan period otplate stambenog kredita je 360 meseci. Međutim, period otplate zavisi od toga koliko godina imate u trenutku apliciranja za kreditni proizvod. Kraći rok otplate znači vraćanje manje kamate za kredit, što podrazumeva i veći iznos rate kredita.
U čestim slučajevima, ukoliko se kreditno ne uklopite sa visinom svojih primanja, pranira se duži period otplate kako bi rata bila niža.
Svakako, za pripremu i samu konstrukciju kredita savetujemo da se obratite našem timu dugogodišnjih savetnika kako bismo zajedno došli do najboljeg rešenja.

Ograničenje po pitanju godina

Potrebno je da imate minimum 23 godine u trenutku apliciranja za stambeni kredit, a maksimum 72 godine u trenutku otplate poslednje rate stambenog kredita.

Stambeni kredit za dijasporu

Da biste aplicirali za stambeni kredit u Srbiji iz dijaspore, potrebno je da ispunite sledeće uslove:
- srpsko državljanstvo
- zaposlenje na neodređeno
- uredan kreditni biro
- Visina minimalnog učešća iznosi 25% ukoliko aplicirate za stambeni kredit iz dijaspore.

Kako da apliciram za stambeni kredit?

Apliciranje za stambeni kredit je najlakše obaviti putem naše online platforme, bez odlaska u banku. Dovoljno je samo da popunite kratku formu kako bismo vas kontaktirali i pronašli najpovoljniju personalizovanu ponudu kredita.Ukoliko još uvek niste pronašli nekretninu, pogledajte našu ponudu.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.