An image of the SWIFT code example.

SWIFT kod Srbija | Šta je SWIFT kod i kako funkcioniše

SWIFT kod je identifikator koji omogućava preciznu instrukciju za transfer novca kako ka inostranstvu, tako i iz inostranstva.

Šta je SWIFT kod?

SWIFT kod je standardni format bankovnog identifikacijskog koda (BIC) koji se koristi za određivanje određene banke ili filijale. Svaka banka ima svoj BIC. Ovi se kodovi koriste prilikom prenosa novca između banaka, posebno za međunarodne bankovne prenose. Na taj način uplate odlaze automatski u tačnu banku ili filijalu.

SWIFT kod se sastoji od 8 ili 11 znakova zavisno o tome da li uključuje i informacije o filijali. Svi 11-ocifreni kodovi odnose se na određene filijale, dok se osmocifreni kodovi (ili oni koji završavaju na 'XXX') odnose na glavnu poslovnicu. SWIFT kodovi su formatirani na sledeći način:

An example of image of the swift code

AAAA - Kod banke ( samo cifre)

BB - Oznaka zemlje (RS)

CC - Lokacija

DDD - Kod filijale (slova i cifre)

SWIFT sistem kroz godine

Kao međunarodna mreža transfera novca koja omogućava bankama i drugim finansijskim institucijama da globalno procesuiraju plaćanja, nije iznenađenje što je SWIFT sistem brzim tempom rastao kroz godine.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je osnovan u Švajcarskoj od strane Karla Reuterskiölda 1973. godine. Do 1979. godine, SWIFT sistem obuhvatao je samo 239 banaka u 15 zemalja.

Danas, SWIFT je prihvaćen u 210 zemalja sa više od 10.000 banaka i nadgledaju ga centralne banke G-10 (Nemačka, Italija, Japan, Holandija, Belgija, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Švedska i Švajcarska), kao i Evropska centralna banka, čineći ga jednom od najopsežnijih međunarodnih mreža plaćanja za finansijske institucije širom sveta.

Kako funkcioniše SWIFT slanje

Kada imate svoj BIC (Bank Identifier Code ili Business Identifier Code) broj, vaša banka može identifikovati druge banke koje su deo SWIFT mreže, što omogućava uspešnu i verifikovanu transakciju. SWIFT kod je niz karaktera koji identifikuju koje banke i institucije su deo međunarodnog transfera. On odgovara ko su i gde su te finansijske institucije tako da novac ide na ispravan međunarodni broj bankovnog računa i primaoca.

Pojednostavljeno rečeno, to je transfer informacija koji odražava koje račune treba zadužiti i koje račune treba kreditirati sa određenim iznosom novca. Bez ovog koda, odgovarajuća banka ne bi znala gde da pošalje transfer novca.

Kako se dobija SWIFT kod

Pronalaženje vašeg SWIFT koda je jednostavno: ako šaljete ili primate novac internacionalno, automatski vam je dodeljen jedan. Ako ne znate gde da ga pronađete, obično ga možete proveriti na jednom od tri mesta: Vašem bankarskom izveštaju, online alatu za BIC/SWIFT ili u vašoj banci.

Vrste SWIFT poruka

SWIFT poruke se razvrstavaju prema trocifrenom broju koji identifikuje kategoriju, grupu i vrstu poruke. Najrasprostranjenija vrsta poruke koja se najčešće koristi u međunarodnim transferima je poruka iz kategorije “Korisnička plaćanja i čekovi” - poznata kao MT 103, koja omogućava transfer sredstava u korist primaoca. SWIFT poruke se klasifikuju prema sledećim kategorijama:

Vrste SWIFT poruka

Opis

MT0xx

Sistemske poruke

MT1xx

Korisnička plaćanja i čekovi

MT2xx

Transferi finansijskih institucija

MT3xx

Tržišta trezora

MT4xx

Gotovina i gotovinska pisma

MT5xx

Tržišta hartija od vrednosti

MT6xx

Tržišta trezora - Metali i sindikacije

MT7xx

Dokumentarni akreditiv i garancije

MT8xx

Putnički čekovi

MT9xx

Upravljanje gotovinom i status korisnika

SWIFT kodovi banaka u Srbiji

Naziv Banke ili institucije

SWIFT kod

Naziv Banke ili institucije

SWIFT kod

AIK BANKA 

AIKBRS22

RAIFFEISEN BANKA

RZBSRSBG

MOBI BANKA 

AAAARSBG

BANK OF CHINA SRBIJA

DBDBRSBG

EXPOBANK 

LIKIRSBG

3 BANKA

OPPBRS22

ADRIATIC BANKA 

LIKIRSBG

CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI

CRPKRSBB

HALKBANK 

CABARS22

ERSTE BANK

GIBARS22

BANCA INTESA

DBDBRSBG

MIRABANK

MRBNRSBG

ADDIKO BANK 

HAABRSBG

NARODNA BANKA SRBIJE

NBSRRSBD

UNICREDIT BANKA

BACXRSBG

NLB KOMERCIJALNA BANKA

KOBBRSBG

ALTA BANKA

JMBNRSBG

OTP BANKA

OTPVRS22

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

SBPORSBG

PAYSPOT DOO

PADORS22

API BANKA

APIBRSBG

SRPSKA BANKA

SRBNRSBG

PROCREDIT BANKA

PRCBRSBG

TESLA CAPITAL

BDDTRS22

EUROBANK DIREKTNA

ERBKRSBG

SWIFT kodove ostalih zemalja možete pronaći na ovoj stranici.

Razlika između SWIFT koda i IBAN-a

SWIFT kod je, kao što je rečeno, Međunarodni kod koji banke koriste za finansijske transakcije. IBAN je s druge strane bankovni broj naloga koji olakšava automatsku obradu plaćanja izmeću dve banke. IBAN obuhvata sve potrebne informacije o vlasniku bankovnog računa, uključujući broj računa, bankarske i filijalne podatke, kao i kod zemlje. IBAN brojevi ne smeju biti duži od 34 znakova. Međutim, većina zemalja koristi različite fiksne dužine. 

Zaključak

Ako smatrate ovaj tekst korisnim, svakako istražite i ostale blogove na našoj platformi. Ako vas zanima kako popuniti menicu ili se nalazite u procesu kupovine nekretnina, naši savetnici su tu da vam besplatno pruže sve informacije koje vam trebaju u vezi sa odobrenjem kredita. Pronaći ćemo vam najpovoljniju kamatnu stopu za stambeni ili keš kredit i vodićemo vas kroz ceo proces od početka do kraja. Ostavite svoje podatke i kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.

Foto izvori

Foto | Kredium

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.