An empty apartment

Uknjižba stana | Kako proveriti da li je stan uknjižen

Pre svake kupovine nekretnine, potrebno je proveriti pravni status stana ili kuće koja se kupuje. Pravni status podrazumeva da li je nekretnina uknjižena ili ne.

Uknjižba stana

Šta je uknjižba stana? Uknjižba stana podrazumeva postupak sticanja vlasničkog prava nad nepokretnošću. Način sticanja nepokretnosti jeste upis prava svojine u javnim knjigama nadležnog katastra nepokretnosti. Kupac ne postaje vlasnik kada mu je nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti predata nepokretnost, ukoliko nije izvršio upis prava svojine u javnim knjigama.

Kako proveriti da li je stan uknjižen

Ukoliko je stan uknjižen, on se može naći u Katastru nepokretnosti. Ako nije zaveden u katastru, to znači da stan nije uknjižen. Važno je znati da ukoliko postoji mogućnost za podizanjem stambenog kredita u bliskoj budućnosti da banke u Srbiji neće odobriti kredit ako stan nije uknjižen. U Katastar nepokretnosti se upisuje pravo svojine koje se odnosi na nepokretnost. To znači da se u Katastru može videti ko je vlasnik nepokretnosti, ali i otkriti da li postoje neka dodatna opterećenja na nekretnini.

Kako uknjižiti stan

Da li se neuknjižen stan može prodati?

Može. Neuknjiženi stanovi se mogu kupovati i prodavati. Važno je znati da će cena tog stana iznositi znatno manje nego cena uknjiženog stana, odnosno upisanog u katastar. Međutim, kupci koji kupuju na kredit neće moći da kupe ovakav stan. 

Da li se neuknjižen stan može prodati?

Proces uknjižbe stana podrazumeva sledeće korake:

 • Utvrditi nadležnu službu za upis u katastar nepokretnosti (npr. Služba za katastar nepokretnosti Niš)

 • Pripremiti potrebnu dokumentaciju

 • Platiti takse

 • Popuniti zahtev za upis

Potrebno je sakupiti celokupnu dokumentaciju i dostaviti je nadležnoj službi Republičkog geodetskog zavoda. Nadležne službe za katastar nepokretnosti se nalaze na adresama većih gradova ili opština.

Primer zahteva za uknjižbu

Primer zahteva za uknjižbu možete skinuti ovde.

application img

Dokumentacija za uknjižbu

Potrebna dokumentacija za uknjižbu stana:

 • Zahtev za uknjižbu

 • Ugovori (kupoprodaja,poklon, otkup, izgradnja, raspodela imovine)

 • Sudske odluke (presude i rešenja)

 • Rešenja nadležnih organa uprave

Važno je znati da se sva dokumentacija dostavlja u originalu ili overenoj kopiji

Uknjižba stana kod notara cena

Cena uknjižbe stana kod notara se određuje:

 • Prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje

 • U fiksnom iznosu

 • Prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje procesa


Ukoliko vas interesuje detaljniji pregled o taksama notara možete pogledati u našem blogu Notar - usluge u procesu kupoprodaje nekretnine, cene i kontakti.

Koliko košta uknjiženje stana

Dokumentacija

Novčani iznos

Republička administrativna taksa za zahtev za uknjžbu

300,00 RSD

Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnost

8.543,00 RSD

Za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava

2.034,00 RSD

Koliko se čeka uknjižba stana

Uknjižba stana je dug proces i može trajati godinama. Ne može se sa preciznošću reći koliko će trajati uknjižba. 

Ukoliko vas intresuju stanovi u izgradnji, nekretnine na planinama, stanovi na moru, kontaktirajte nas i Kredium će vam pronaći savršenu nekretninu. Ukoliko vam je potrebna pomoć u vezi stambenog kredita ili stambenih kredita za dijasporu, takođe vam stojimo na raspolaganju.

Foto izvori
Foto | Pexels

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.