Potreban ti je kredit za izgradnju stambenog objekta?

Kredium ti pomaže da pronađeš najbolje rešenje

Bank logo Bank logo Bank logo
Hero image

Za izgradnju stambenog objekta možeš da uzmeš dve vrste kredita

Keš kredit
Niži iznos
Viša kamatna stopa
Brža realizacija
Manji troškovi obrade
Manje obezbeđenje (samo menica)
Isplata u kešu
Kredit za izgradnju
Viši iznos
Niža kamatna stopa
Sporija realizacija
Viši troškovi obrade
Veće obezbeđenje (hipoteka nad objektom)
Isplata po profakturama

Koji su posebni uslovi za isplatu kredita za izgradnju objekta

  • Lokacijska dozvola
  • Pravosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli
  • Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica sa licencom Inženjerske komore Srbije
  • Prijava početka izvođenja radova
  • Ugovor o izvođenju radova i