Banka

Kredium vodič | Banca Intesa | Banka Inteza

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

27. Novembar 2022.

Datum izmene:

25. Januar 2023.

Share:

Banka Intesa - definitivno jedna od najtraženijih banaka među klijentima u Srbiji. Takođe, prema najpopularnijem finansijskom magazinu Global Finance, Banka Intesa je proglašena najboljom bankom u Srbiji za 2022. godinu.

Priznanja i nagrade Banke Intese 
 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Banka Intesa-u za Nabolju banku u Srbiji za 2022
 • Finansijski časopis Finance Central Europe proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2021
 • Finansijski časopis The Banker proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2020
 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2019
 • Finansijski časopis The Banker proglasio je bankom godine u Srbiji u 2018
 • Finansijski časopis Euromoney proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2017
 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2016
 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2015
Ako se pitate zbog čega je baš ona proglašena najboljom, otkrićemo vam u nastavku sve o njenim pogodnostima i zašto klijenti biraju baš nju.

Banka Intesa Ekspoziture

Sa preko 100 ekspozitura, čini se da je Banka Intesa obezbedila brzi pristup i bez sumnje najprilagođenije radno vreme svojim klijentima, radeći svakog dana i subotom do 20h. 

Pronađi najbliže ekspoziture Banke Intese.

Banka Intesa Bankomati

Banka Intesa broji više od 200 bankomata, a čak 100 Banka Intesa bankomata u Beogradu postoji dugi niz godina. Ono što je dragoceno znati je to da su bankomati Banke Intese dostupni 24/7 i da osim što na njima možete podići novac u evrima, takođe možete uplatiti gotovinu bez čekanja u redu u evrima i dinarima.

Pronađi najbliže bankomate Banke Intese.

Banka Intesa Stambeni krediti

Reprezentativni primer kamatnih stopa stambenih kredita Banka Inteze

Kamatna stopa Valuta Otplata u godinama Nominalna kamatna stopa Administrativni troškovi NKOSK Rata u vrednosti pozajmice od 100.000 EUR
Varijabilna EUR 30 6.97% 0.50 - 1.00%
460 EUR
Fiksna EUR 15 8.04% 0.50 - 1.00%
838 EUR
*Poslednji put ažurirano na dan 25.01.2023.

Za samo nekoliko dana Banka Intesa vam može odobriti stambeni kredit, a za Stambeni kredit za adaptaciju stana nije potrebno učešće. Ako vas interesuje kolika bi rata za stan u Banci Intesi bila, možete je izračunati na našem stambenom kalkulatoru

Ono što je novina za Intesa-u je Zeleni stambeni kredit za kupovinu stana, a za njega vam je potreban tkz. Zeleni pasoš, iliti pasoš za energetski štedljive stanove. Banka Intesa Zeleni pasoš je dokument zgrade koji pokazuje da li ispunjavate uslove za kupovinu stana sa energetskim razredom A i B. On prikazuje osnovne podatke o zgradi i o energiji koja je potrebna.

Banka Intesa Keš krediti

Postoji nekoliko ponuda keš kredita Banke Inteze
Keš kredit Kome je namenjen Kamatna stopa Klijent banke Min Period otplate Max Period otplate Min Svota Max Svota Nominalna kamatna stopa Administrativni troškovi
Intermezzo Zaposleni Fiksna
18 meseci 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 12.00% 1%
Intermezzo Zaposleni Varijabilna
71 mesec 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 8.99% 1%
Intermezzo Zaposleni Fiksna
18 meseci 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 15.00% 2%
Intermezzo Zaposleni Varijabilna
71 mesec 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 11.99% 2%
Laki keš kredit Zaposleni/Penzioneri Fiksna
6 meseci 12 meseci RSD 20,000 RSD 120,000 7.95% 2%
Laki keš kredit Zaposleni/Penzioneri Fiksna
6 meseci 12 meseci RSD 20,000 RSD 120,000 7.95% 3%
Refinansirajući Zaposleni/Penzioneri Fiksna
6 meseci 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 12.00% 1%
Refinansirajući Zaposleni/Penzioneri Varijabilna
71 mesec 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 8.99% 1%
Refinansirajući Zaposleni/Penzioneri Fiksna
6 meseci 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 15.00% 2%
Refinansirajući Zaposleni/Penzioneri Varijabilna
71 mesec 71 mesec RSD 50,000 RSD 2,250,000 11.99% 2%

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.
Ukoliko ste u potrazi za najpovoljnijim keš kreditom, najtačniji online kalkulator će vam izračunati ratu.

Banka Intesa Krediti za privredu

Postoji nekoliko kredita za privredu u ponudi Banke Intese. Krediti mogu biti odobreni u dinarima, devizama ili u domaćoj valuti, ali sa deviznom klauzulom.
 • Intesa Investicioni krediti
 • Intesa krediti za obrtna sredstva
 • Intesa krediti za refinansiranje različitih vrsta ulaganja
 • Intesa Dugoročni krediti
 • Intesa Kratkoročni krediti

Intesa Investicioni krediti


Što se tiče kredita za investiranje Banke Intese, klijenti mogu biti mala i srednja preduzeća po kriterijumima Evropske Unije. Intesa investicioni krediti su namenjeni za investiranje u industrijsku opremu, objekte, softver i modernizaciju opšteg poslovanja. Isključivo se mogu finansirati novi projekti.

Intesa krediti za obrtna sredstva


Ova vrsta kredita pokriva finansiranje nabavki materijala, proizvodnje i sirovina. U okviru ovog kredita postoji nekoliko ponuda. 
 • Cosme - kredit za trajna obrtna sredstva
 • Biz obrt - kredit za finansiranje nabavki obrtnih sredstava
 • Biz linija - kredit u dinarima ili devizni
 • Biz minus - kredit za dozvoljeno prekoračenje računa firme
 • Revolving kredit - kredit koji se obnavlja

Intesa krediti za refinansiranje različitih vrsta ulaganja


Intesa kreditne linije ili kredit za finansiranje raznih vrsta ulaganja uključuje kupovinu ili izgradnju objekata, kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme, finansiranje PDV-a kao dela investicije i finansiranje zabranjenih delatnosti u skladu sa Posredničkim ugovorom uključujući i trgovinska preduzeća.

Intesa Dugoročni krediti


Ovaj Intesin kredit je namenjen nabavci osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava ili za refinansiranje već postojećih kredita.

Intesa Kratkoročni krediti


Sa ovim Intesa kreditom možete finansirati nabavku zaliha, plaćanje obaveza dobavljačima, ali i refinansiranje sopstvenih ulaganja i finansiranje izvoza na period od 12 meseci.

Banka Intesa Krediti za mikro biznis

Banka Intesa kredit za mali biznis je namenjen za kupovinu mehanizacije, opreme, zemljišta,objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), za ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjake, vinograde, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i drugo.
Vrsta kredita RSD EUR Iznos Vrsta kamatne stope Period otplate kredita Nominalna kamatna stopa
Innovfin Investicioni kredit  
300 000  Varijabilna 84 meseca 5.20%
Easi Farmer Invest Investicioni kredit
  1 800 000 Varijabilna 60 meseci 6.79%
Easi Farmer Invest Investicioni kredit  
15 000 Varijabilna 84 meseca 5.21%
Biz Obrt  
150 000 Fiksna 24 meseca 10.00%
Biz Linija
    Fiksna 48 meseci Više detalja
Biz Revolving
  5 000 000 Fiksna 12 meseci 16.00%
Biz Revolving  
50 000 Fiksna 12 meseci 11.00%
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.
Ako ste fizičko lice – nosilac registrovanih poljoprivrednih gazdinstava čija je adresa sedišta na teritoriji Republike Srbije i samozaposlena osoba koja zapošljava manje od 10 osoba uz minimum 15 godina poslovanja, i čiji godišnji promet ili godišnja aktiva ne prelaze 2 miliona EUR u posmatranoj godini - možete aplicirati za ovaj kredit u bilo kojoj ekspozituri Banke Intese. 

Banka Intesa Krediti za poljoprivredu

 • Intesa Farmer krediti za obrtna sredstva
 • Intesa Krediti sa subvencijom kamate
 • Intesa Investicioni krediti

Banka Intesa Farmer krediti za obrtna sredstva

Intesa Farmer Kredit je namenjen finansiranju kupovine repromaterijala poput semena, đubriva, sadnog materijala, hemije, goriva, stočnu hranu, lekove, veterinarske troškove, stoku predviđenu za tovljenje. U okviru ovog kredita, u ponudi banke postoje:
 • Farmer Obrt
 • Agroprotekt kredit sa osiguranjem

Intesa Krediti sa subvencijom kamate

Kredit je namenjen ulaganju u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, razvoj voćarstva, ratarstva, vinogradarstva, povrtarstva, za nabavku đubriva i stočne hrane i razvoj stočarstva.

Intesa Investicioni krediti

Ako vodite poljoprivrednu zadrugu, preduzeće ili gazdinstvo, Banka Intesa je razvila poseban program posvećen kreditima za investiranje u poljoprivredi. 
 • Scap investicioni kredit
 • DFC Farmer Invest kredit
 • EaSI Farmer Invest kredit
 • Farmer Invest dugoročni kredit
 • Kreditni okvir
 • Specijalni kredit za gazdinstva Vojvodine

U tabeli možete videti ponudu banke
Vrsta kredita Valuta Rok otplate
(meseci)
Iznos Nominalna kamatna stopa Kamatna stopa Naknade
Scap investicioni kredit RSD 60  1 800 000 9.88% Varijabilna 1.00%
Scap investicioni kredit EUR 120  15 000 5.99% Varijabilna 1.00%
DFC Farmer Invest kredit RSD 60  10 000 000 5.83% Varijabilna 1.00%
DFC Farmer Invest kredit EUR 84  80 000 3.43% Varijabilna 0.19%
EaSi Farmer Invest kredit RSD 60  10 000 000 6.79% Varijabilna 1.00%
EaSi Farmer Invest kredit EUR 84  80 000 5.83% Varijabilna 1.00%
Farmer Invest dugoročni kredit EUR 120  200 000 6.02% Varijabilna 0.50%
Farmer Invest dugoročni kredit RSD 60 5 000 000 9.88% Varijabilna 1.00%
Farmer Invest dugoročni kredit EUR 120 150 000 5.98% Varijabilna 1.00%
Kreditini okvir EUR 120 200 000 6.02% Varijabilna 0.50%
Farmer Obrt RSD 24 10 000 000  9.90% Fiksna 0.50%
Farmer Obrt EUR 24 100 000 8.50% Fiksna 0.50%
Agroprotekt krediti RSD 60 6 000 000  3.00% Fiksna 1.50%
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Paketi tekućih računa

Primeri paketa tekućih računa i benefiti
Paketi računa Osnovni Hit Hit plus Magnifica Farmer Hit Basic Farmer Hit Plus
Tip korisnika Fizička lica Fizička lica Fizička lica Fizička lica Poljoprivrednici Poljoprivrednici
USLUGE:
Uplata / isplata gotovine
Plaćanje putem interneta
Zdravstveno osiguranje
Izdavanje čekova
Otvaranje deviznog računa
Dozvoljeno prekoračenje
Plaćanje Intesa debitnim karticama
KARTICE:
Dina Debitna kartica
Mastercard Standard
American Express Blue
Mastercard Gold
American Express Gold
Visa Platinum
Mastercard Platinum
Mesečna naknada 150 RSD 300 RSD 350 RSD 599 RSD 195 RSD Više detalja
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Debitne kartice

Banka Intesa Srbija je prilagodila pogodnosti svojim klijentima. 
Debitne kartice Pravna lica / Fizička lica Plaćanje na rate Isplata bez naknade bankomati Banke Vip pogodnosti na aerodromima Putno osiguranje
Dina business debit Pravna lica
Visa Platinum business Pravna lica
Visa business debit Pravna lica
Dina debitna Fizička lica
Visa Inspire Fizička lica
Visa Platinum Fizička lica
Visa Infinite Fizička lica
Visa Classic Debit Fizička lica
Visa Internet kartica Fizička lica

Banka Intesa Kreditne kartice

Činjenica je da Banka Intesa ima najviše partnera kod kojih uz pomoć svojih platnih kartica Intese možete ostvariti popuste. Ovo je spisak partnera Banke Intese.

Banka Intesa kupovina na rate spisak prodavnica: 
 • Gigatron
 • Galaxy Code
 • CTshop
 • Laguna
 • Delfi
 • Lukoil
 • Odeon
 • Bel Medic
 • Oculus
 • Charles & Christie
 • Dental Office dr Branislava Smiljković
 • Sportina
 • Tudors
 • Trefolino
 • Gente
 • Dan John
 • BPM
 • Kigili
 • Sport Vision
 • The Spot
 • Aqua Boutique
 • Belvi
 • Metro
 • ExtraSports
 • Kemoimpex
 • Parfois
 • Shoestar
 • Planeta
 • Đak
 • Barcino Tours

Banka Intesa vrste kreditnih kartica

Kreditne kartice za stanovništvo - primeri i benefiti
Naziv kartice Neograničen pristup internetu Vip pogodnosti na aerodromima Putno osiguranje FitPass Skipass Povraćaj novca Mesečna članarina Nominalna kamatna stopa
Mastercard Standard
200 RSD 0% Fiksna
Mastercard Platinum
1400 RSD 0% Fiksna
Mastercard Gold
500 RSD 0% Fiksna
American Express® Blue
150 RSD 0% Fiksna
American Express® Green
300 RSD 0% Fiksna
American Express Gold
550 RSD 0% Fiksna
Visa Classic
200 RSD 0% Fiksna
Visa Classic Paralympic Affinity
160 RSD 0% Fiksna
Visa Gold
500 RSD 0% Fiksna
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.
Kreditne kartice za pravna lica - primeri i troškovi
Naziv kreditne kartice Godišnja članarina Provizija isplate gotovine u inostranstvu Provizija isplate gotovine na bankomatima Banke Provizija isplate gotovine na bankomatima ostalih banaka Troškovi blokiranja kartice
MC Business za mali biznis 2500 RSD 3% 3% 3% 3000 RSD
MC Business 4000 RSD 3% 3% 3% 3000 RSD
Visa Business Gold 6900 RSD 3% 3% 3% 3000 RSD
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Štednja

Štednja u Banci Intezi

 • Dinarska štednja
 • Devizna štednja
 • Rentna štednja
Valuta Iznos Rok trajanja štednje Vrsta kamatne stope Nominalna kamatna stopa
RSD 10.000 6 meseci Fiksna 1.00%
RSD 10.000 12 meseci Fiksna 1.75%
RSD 10.000 24 meseci Fiksna 2.00%
RSD 10.000 36 meseci Fiksna 2.50%
EUR 5.000 12 meseci Fiksna 0.10%
USD
12 meseci Fiksna 0.10%
AUD 5.000 12 meseci Fiksna 0.05%
CAD
12 meseci Fiksna 0.05%
NOK
12 meseci Fiksna 0.05%
GBP
12 meseci Fiksna 0.05%
RUB
12 meseci Fiksna 0.05%
DKK
12 meseci Fiksna 0.01%
SEK 5.000 12 meseci Fiksna 0.01%
JPY
12 meseci Fiksna 0.01%
Valuta EUR USD AUD CAD NOK GBP RUB DKK SEK JPY
Vrsta kamatne stope Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna Fiksna
Nominalna kamatna stopa (12 meseci) 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01%
Nominalna kamatna stopa (24 meseca) 0.15% 0.15% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01%
Nominalna kamatna stopa (36 meseci) 0.20% 0.20% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.01% 0.01% 0.01%
* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.
Ako izaberete rentnu štednju, Banka Intesa odobrava mogućnost devizne isplate kamate svakog meseca.

Banka Intesa Mobilne aplikacije

Prilikom prvog pokretanja aplikacije nakon instalacije, otvoriće se stranica koja Vam omogućava da aktivirate aplikaciju, nakon čega možete da koristite sve njene funkcionalnosti. Aktivaciju BizMobi aplikacije vršite izborom opcije Skenirajte QR kod, nakon čega se skenira kod koji ste dobili u Banci. Ukoliko kamera automatski ne očita QR kod, potrebno je da ručno unesete aktivacioni kod koji ste dobili zajedno sa QR kodom. Nakon toga, potrebno je da unesete aktivacione kodove (kod1 i kod2) koje ste dobili putem SMS poruke na broj telefona koji ste uneli u Pristupnicu i odaberete opciju Nastavite sa aktivacijom. Ocena na Google Play-u je 1.7, a na Apple Store-u 3.8.
 • Intesa Mobi je aplikacija za fizička lica. 
Detaljne instrukcije oko aktivacije možete pogledati na linku.
biz mobi app

Meni Intesa Mobi aplikacije

 • Biz Mobi je aplikacija za pravna lica.
Detaljne instrukcije oko aktivacije možete pogledati na linku.
biz mobi activation

Biz Mobi aktivacija u nekoliko koraka

Ukoliko želite da aplicirate za neki od stambenih kredita iz ponude Banka Intesa-e, naš stručni tim, sastavljen od najkvalifikovanijih savetnika će vam u najkraćem roku pronaći najpovoljniji kredit besplatno.

TAGOVI:

Banka Intesa

banka inteza krediti za poljoprivredu

banka inteza stambeni krediti

banka inteza keš krediti

banka inteza debitne kartice

najpovoljniji krediti

banka inteza bankomati

banka inteza ekspoziture

banka inteza kreditne kartice

banka inteza

banka inteza štednja

banka inteza mikro biznis

banka inteza paketi tekućih računa