Banke

Kreditne kartice u Srbiji | Ponuda kreditnih kartica

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

23. Januar 2023.

Ažurirano:

27. Februar 2023.

Share:

Šta su kreditne kartice

Kreditne kartice su vrsta dokumenta, koji izdaje banka i omogućuje naknadno plaćanje za kupovinu proizvoda na kredit. Kreditne kartice predstavljaju bezgotovinsko sredstvo otplate za plaćanje robe na rate u zemlji, inostranstvu ili putem interneta, a mogu se koristiti za podizanje novca na bankomatima ili šalteru, u zemlji i u inostranstvu. Izdaju se sledeće kreditne kartice:

 • Osnovna kreditna kartica

 • Dodatna kreditna kartica


Kreditne kartice u Srbiji statistika:

 • U Srbiji postoji više od 900 000 korisnika kreditnih kartica

 • Godišnje se izda više od 1.2 miliona kreditnih kartica

 • Prosek limita za kreditne kartice je oko 90 000 RSD

 • Iznos koji korisnici troše je oko 30 000 RSD 

Terminologija kreditnih kartica

Terminologija vezana za kreditne kartice uključuje:

 • Kreditni limit: Maksimalna svota novca koja se može potrošiti na kreditnoj kartici.

 • Beskamatni period: Period u kojem se ne plaća kamata na novac korišćen sa kreditne kartice.

 • Kamata: Naknada koja se plaća za korišćenje kredita sa kreditne kartice.

 • Provizija: Naknada za korišćenje kreditne kartice, kao što su naknade za prekoračenje kreditnog limita ili za korišćenje kartice u inostranstvu.

 • Cashback: Mogućnost vraćanja novca na kreditnu karticu nakon korišćenja.

 • Najam kartice: Rok u kojem se vraća novac korišćen sa kreditne kartice.

 • Benefiti: Dodatne pogodnosti koje se pružaju za korišćenje kreditne kartice, poput nagrada u obliku bodova ili ostalih pogodnosti

 • Sigurnosni kod: Trocifreni broj koji se nalazi na poleđini kreditne kartice i koji se koristi za zaštitu od neautorizovane upotrebe

Limit za kreditnu karticu

Limit za kreditne kartice predstavlja maksimalni iznos novca koji se može potrošiti. Ovaj limit definišu banke i obično zavisi od mesečnog prihoda klijenta i njegove kreditne sposobnosti. Visinu kreditnog limita određuje banka i utvrđuje se u okviru ugovora zaključenog između banke i klijenta. Kreditni limit za kreditnu karticu se odobrava u dinarima na period korišćenja na koji je banka izdala karticu. Svakoj kartici, osnovnoj i dodatnoj se odobrava inicijalni limit. Limit odobren osnovnoj kartici važi i za dodatnu karticu.

Uslovi za izdavanje kreditnih kartica

Izdavanje kartice se obavlja u skladu sa utvrđenim pravilima i operativnim standardima za svaku vrstu kartice u okviru odgovarajućeg nacionalnog ili internacionalnog brenda. Uslovi za izdavanje kreditnih kartica su:

 • Minimum 6 meseci radnog staža

 • Ugovor o radu

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja

 • Lični identifikacioni dokument

Ko izdaje kreditne kartice

Kreditne kompanije su te koje izdaju kreditne kartice. To su organizacije koje se bave finansijama i specifično se fokusiraju na izdavanje kreditnih kartica. Ove kompanije saradjuju sa bankama i drugim finansijskim institucijama kako bi pružile svojim klijentima pristup širokom spektru kreditnih kartica sa različitim funkcijama i pogodnostima. To su:

Banka dostavlja korisniku kreditne kartice karticu na adresu, koju je naveo prilikom zaključenja ugovora. Nakon toga, korisnik kartice treba da aktivira svoj PIN kod, a detaljne instrukcije, banka šalje u propratnom pismu uz karticu ili u nekoj od filijala banke, kao i na POS terminalu. Na zahtev klijenta, banka može izdati dodatnu karticu klijentu, koja se vezuje za račun osnovne kreditne kartice.

Kako dobiti kreditnu karticu

Proces za dobijanje kreditne kartice uključuje sledeće korake:

 • Izbor kreditne kartice

 • Zahtev - Popunjavanje zahteva, uključujući izvod iz banke i dokaz o prihodu

 • Kreditni rejting - Provera finansijskog stanja

 • Odluka o zahtevu

 • Dobijanje kartice - uglavnom u roku od nedelju dana

 • Aktivacija kartice

Kako funkcioniše kreditna kartica

Kreditna kartica se može koristiti na svim mestima gde se odobrava kartica odgovarajućeg kartičarskog brenda. Na osnovu transakcije izvršene upotrebom kartice, vrši se zaduživanje kreditne partije uz zaduženje računa po osnovu naknada, kamata i troškova. Nakon toga banka izvršava transakcije, koje se realizuju bez prisustva kartice na osnovu svih podataka koje je korisnik dostavio trgovcu. Načini plaćanja kreditnom karticom:

 • Unošenjem PIN koda na POS terminalu na prodajnom mestu

 • Unošenjem podataka sa sigurnosnim elementima na Internet prodajnom mestu

 • Prislanjanjem kartice na prodajnim mestima i bankomatima na kojima se transakcija odvija beskontaktno

Ponude kreditnih kartica

Kredium Vodič za stambene kredite i nekretnine vam predstavlja uporednu tabelu svih banaka u Srbiji sa svim kreditnim karticama u ponudi. Ukoliko vam je potrebna pomoć, obratite se našem stručnom timu za više detalja.

Banka Kreditna kartica Limit Kamatna stopa Model otplate u mesecima Apple Pay Google Pay
NLB Komercijalna Banka DinaCard kreditna kartica 100.000 RSD 25.34% 3, 6, 12, 24
Mastercard Installment 100.000 RSD 21.6% 6, 9, 12, 24
Visa Revolving 100.000 RSD 25.34% 3, 6,12, 24
Visa Revolving Gold 100.000 RSD 25.34% 3-12
Raiffeisen Banka Visa Revolving 29.40% 3,6,12
Mastercard 0% 3,6
Banka Naziv kartice Neograničen pristup internetu Vip pogodnosti na aerodromima Putno osiguranje Apple Pay Google Pay Mesečna članarina Nominalna kamatna stopa
Banka Intesa Mastercard Standard
200 RSD 0% Fiksna
Mastercard Platinum
1400 RSD 0% Fiksna
Mastercard Gold
500 RSD 0% Fiksna
American Express® Blue
150 RSD 0% Fiksna
American Express® Green
300 RSD 0% Fiksna
American Express Gold
550 RSD 0% Fiksna
Visa Classic
200 RSD 0% Fiksna
Visa Classic Paralympic Affinity
160 RSD 0% Fiksna
Visa Gold
500 RSD 0% Fiksna
Banka Naziv kreditne kartice Godišnja članarina Provizija isplate gotovine u inostranstvu Provizija isplate gotovine na bankomatima Banke Provizija isplate gotovine na bankomatima ostalih banaka Apple Pay Google Pay Nominalna kamatna stopa
Banka Intesa MC Business za mali biznis 2500 RSD 3% 3% 3%
MC Business 4000 RSD 3% 3% 3%
Visa Business Gold 6900 RSD 3% 3% 3%
UniCredit Banka DinaCard Kreditna 100 RSD mesečno 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD
Varijabilna
Visa Installment 80 RSD mesečno 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD
Varijabilna
Mastercard Flexia 100 RSD mesečno 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD
Varijabilna
Mastercard Platinum 15 000 RSD godišnje 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD 2% min. 250 RSD
Varijabilna
Mastercard Business Revolving 3 000 RSD 2% min. 250 RSD Bez naknade 2% min. 100 RSD
Do 30%
Mastercard Business Charge 3 000 RSD 2% min. 250 RSD Bez naknade 2% min. 100 RSD
Do 30%
OTP Banka Masterata 3%
2.25%
Visa Gold 3%
05%
Erste Banka Dina 110 RSD 3%, min 350 RSD 2%, min 200 RSD 3%, min 250 RSD
Varijabilna
Visa Classic 195 RSD 3%, min 350 RSD 2%, min 200 RSD 3%, min 250 RSD
Varijabilna
Mastercard 195 RSD 3%, min 350 RSD 2%, min 200 RSD 3%, min 250 RSD
Varijabilna
Visa Gold 365 RSD 3%, min 350 RSD 2%, min 200 RSD 3%, min 250 RSD
Varijabilna
Banka Poštanska Štedionica Dinacard 900 RSD 2%, min 350 RSD 2%, min 200 RSD 2.5%, min 250 RSD
Visa Classic 900 RSD 3%, min 3 EUR 3%, min 200 RSD 3%, min 200 RSD
Mastercard Standard 3 000 RSD 3%, min 3 EUR 3%, min 200 RSD 3%, min 200 RSD
Mastercard Gold 300 RSD 3%, min 3 EUR 3%, min 200 RSD 3%, min 200 RSD
Maestro 2%, min 3 EUR 1%, min 50 RSD 2%, min 100 RSD
Banka Naziv kartice Naknada za isplatu na bankomatima Banke Naknada za isplatu na bankomatima u inostranstvu Limit Apple Pay Google Pay Članarina Nominalna kamatna stopa
Procredit Banka Mastercard Kreditna kartica 40 RSD 1% min. 130 RSD 100.000 RSD
1800 RSD Fiksna 9%
Eurobank Direktna Mastercard Business Kreditna kartica 3% min. 100 RSD 3.00% min 240 RSD
MasterCard / Visa 18/24 3% min 200 RSD 3% min 360 RSD
MasterCard Gold Standard 3% min 200 RSD 3% min 360 RSD
MasterCard / Visa 30/36 3% min 200 RSD 3% min 360 RSD
Addiko Banka Addiko Mastercard Bez naknade 2.00% min 200 RSD
Addiko Mastercard Business revolving kartica Bez naknade 2.00% min 200 RSD
Halkbank Mastercard World 2,50%, min 300,00 RSD 3,00%, min 5,00 EUR
Visa gold 2,00%, min 300,00 RSD 3,00%, min 5,00 EUR
Mastercard Business Credit
Aik Banka Mastercard Standard 2%; min RSD 100 3%; min EUR 10
Mastercard Gold 2%; min RSD 100 3%; min EUR 10
Mastercard Platinum 2%; min RSD 100 3%; min EUR 10
Mastercard Business kreditna 2%; min RSD 100 3%; min EUR 10
Alta Banka Alta Supernova DinaCard
17.07%
Alta Supernova Visa Classic
17.07%
Mobi Banka Mastercard 2% min 300 RSD 2.00% min 400 RSD
24.00% Fiksna
Expobank DinaCard kreditna
26.01% Fiksna
Visa Gold kreditna
26.01% Fiksna

*Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Naknade za kreditne kartice

Banka po izdatim kreditnim karticama obračunava i naplaćuje naknade za kreditne kartice u skladu sa zaključenim ugovorom. Na osnovu iskorišćenog kreditnog limita, obračunava se i naplaćuje kamata na osnovu ugovorene nominalne kamatne stope utvrđene na godišnjem nivou. Naknade i troškovi obračunavaju se efektivnom kamatnom stopom. Korisnik kartice plaća troškove i naknade utvrđene u tarifniku naknada za usluge po poslovima sa fizičkim licima, preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Postoji nekoliko vrsta naknada koje se obično naplaćuju korisnicima kreditnih kartica:

 • Mesečna naknada - Mesečna naknada koja se naplaćuje mesečno i varira od banke do banke. Obično može iznositi od 160 RSD do 7.000 RSD.

 • Godišnja naknada(članarina) - Godišnja naknada za kreditne kartice se plaća jednom godišnje i obično iznosi od 2.500 RSD do nekoliko hiljada.

 • Naknada za korišćenje bankomata u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za korišćenje POS terminala u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za isplatu novca na šalteru banke u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za isplatu novca na šalteru/bankomatu drugih banaka u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za izradu kartice po hitnom postupku - Odnosi se na izradu nove kartice i iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za izdavanje izvoda - Odnosi se na naknadu za izdavanje izvoda pravnim licima i iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za zamenu kartice - U slučaju zamene kartice usled gubitka ili oštećenja kartice, zamena nove kartice obično iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za slanje opomena - Naknada za slanje opomena se šalje usled neizmirenih obaveza prema banci i obično iznosi od 100 RSD do 500 RSD, zavisno od banke

 • Naknada za upit stanja na bankomatu u zemlji i inostranstvu - Odnosi se na upit stanja na računu kreditne kartice korisnika. Obično se ne naplaćuje, izuzetno, naknada može iznositi do 50 RSD

Naknada za dodatnu kreditnu karticu je znatno jeftinija od naknada za osnovnu kreditnu karticu. Određene banke ne naplaćuju naknade za određene usluge.

Kreditne kartice ponude banaka

Predstavljamo ponudu kreditnih kartica sledećih banaka

Kome je kartica namenjena Izdavalac Naziv kartice
Preduzetnici MasterCard MC Business
Preduzetnici MasterCard MC Business za mali biznis
Fizička lica American Express American Express Green uz 100% depozita
Fizička lica American Express American Express Green Affinity Lekarska Komora
Fizička lica American Express American Express Blue
Fizička lica American Express American Express Gold
Fizička lica American Express American Express Green
Fizička lica Visa Visa Gold
Fizička lica Visa Visa Classic Affinity Paralympic
Fizička lica Visa Visa Classic
Fizička lica MasterCard MasterCard Platinum
Fizička lica MasterCard MasterCard Gold
Fizička lica MasterCard MasterCard Standard
Fizička lica Visa Visa Business Gold
Za više detalja posetite stranicu Intesa banke
Kome je kartica namenjena Izdavalac Naziv kartice
Fizička lica/Poljoprivrednici Dina Dina
Fizička lica/Poljoprivrednici Visa Visa Classic
Fizička lica/Poljoprivrednici MasterCard MasterCard
Fizička lica/Poljoprivrednici Visa Visa Gold
Preduzetnici Visa Visa Business Charge
Za više detalja posetite našu stranicu Erste banke

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Kome je kartica namenjena Izdavalac Naziv kartice
Fizička lica/Poljoprivrednici MasterCard Mastercard Standard
Fizička lica/Poljoprivrednici MasterCard Mastercard Gold
Fizička lica/Poljoprivrednici MasterCard Mastercard Installment
Preduzetnici Visa Visa Business
Za više detalja posetite našu stranicu NLB Komercijalne banke
Kome je kartica namenjena Izdavalac Naziv kartice
Fizička lica/Poljoprivrednici Masterata
Fizička lica/Poljoprivrednici Visa Visa Gold Olympic
Preduzetnici Visa Visa Business credit
Za više detalja posetite našu stranicu OTP banke

Ukoliko želite da vidite detaljnu ponudu ili uporedni prikaz kreditnih kartica banaka Srbije, kontaktirajte nas.

Revolving kreditne kartice

Revolving kreditna kartica je kartica koja omogućava prenos novčanih sredstava iz jednog meseca u drugi, a kamata se plaća na razliku između novca koji je potrošen i nove uplate. Banka odobrava kreditni limit za revolving kreditne kartice, a korisnik mesečno otplaćuje najmanji deo duga. Ostatak duga se prenosi u sledeći mesec i na taj dug se plaća kamata. Važno je znati da ukupno zaduženje ne može preći kreditni limit kartice.

Razlika između kredita i kreditnih kartica

Postoji nekoliko razlika između kredita i kreditnih kartica:

 • Isplata novca - Iznos kredita se isplaćuje odjednom, a kreditnom karticom se koristi iznos koji je u trenutku potreban

 • Odobrenje - Na odobrenje potrošačkog kredita se čeka znatno duže nego na izdavanje kreditne kartice

 • Obračun kamate - Kamata kod potrošačkog kredita se plaća na ceo iznos, a kamata kreditnih kartica na iznos potrošenog novca

Benefiti kreditinih kartica

Uz korišćenje kreditnih kartica korisnici dobijaju određene pogodnosti koje mogu ići direktno uz kreditnu karticu ili uz pakete platnih računa. Osnovne pogodnosti koje možete ostvariti korišćenjem kreditnih kartica:

 • Popusti i pogodnosti - Trgovaci, hoteli, restorani, avionske kompanije

 • Putne pogodnosti - Osiguranja, pogodnosti na aerodromima

 • Zaštita kupovine

Ukoliko tražite najpovoljniji keš kredit ili stambeni kredit, uz pomoć detaljnog kalkulatora možete izračunati ratu na našem sajtu. Kredium vam pomaže da dodjete do najpovoljnije ponude kredita besplatno i bez odlaska u banku.

TAGOVI:

plaćanje na rate

kako funkcioniše kreditna kartica

kreditni rejting

kupovina na rate

otp kreditne kartice

kreditne kartice u Srbiji

kreditne kartice uslovi

revolving

dozvoljeni limit

benefiti kreditnih kartica

naknade za kreditne kartice

limit za kreditnu karticu

kreditne kartice uslovi

terminologija kreditnih kartica

izdavanje kreditnih kartica

intesa kreditne kartice

erste kreditne kartice

komercijalna banka kreditne kartice