Banke

Otvaranje računa u banci

Autor:

Maja Milinčić

Objavljeno:

13. Januar 2023.

Ažurirano:

27. Januar 2023.

Share:

Računi u Srbiji

Grafikon koji prikazuje stanje duga stanovništva

Bilans banaka sa najviše klijenata i zaradom

 • U Srbiji više od 10 000 000 ljudi ima otvoren račun u banci.

 • U poslednjih godinu dana više od 3 396 000 ljudi u Srbiji koristi otvoreni račun na mobilnom uređaju.

 • Preko 30 000 000 uručenih kartica u funkciji isplate i uplate gotovog novca za 2022 godinu

Ponude banaka za fizička lica

Platni računi za fizička lica 

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Erste Banka Dinarski
Erste Banka Sa osnovnim uslugama
Erste Banka Premium
Raiffeisen Banka Premium
Raiffeisen Banka Privatno bankarstvo
Raiffeisen Banka Može paket
Raiffeisen Banka Aktiv paket
Raiffeisen Banka Gold paket
OTP Banka Praktik >
OTP Banka Klasik >
OTP Banka Platni račun sa osnovnim uslugama >
Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Poštanska Štedionica Dinarski
Poštanska Štedionica Račun Plus
Poštanska Štedionica Osnovni
Poštanska Štedionica Devizni
UniCredit Osnovni
UniCredit Standard
UniCredit Gold
UniCredit Senior Plus
UniCredit Prestige
NLB Komercijalna banka Osnovni
NLB Komercijalna banka Klasik set
NLB Komercijalna banka Aktiv set

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Banka Intesa Osnovni
Banka Intesa Hit
Banka Intesa Hit Plus
Banka Intesa Magnifica
Procredit Banka Besplatni
Procredit Banka Osnovni
Procredit Banka Total
Procredit Banka Osnovni
Eurobank Direktna Europlata
Eurobank Direktna Europlata Premija
Eurobank Direktna Europlata Sport
Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Addiko Bank Platinasti
Addiko Bank Zlatni
Addiko Bank Srebrni
Addiko Bank Start
Addiko Bank Addiko m-račun
Addiko Bank Račun sa osnovnim uslugama
Addiko Bank Bazični
Halkbank Standard
Halkbank Silver
Halkbank Gold
Halkbank Paket sa osnovnim uslugama
AIK Banka Osnovni
AIK Banka Start

Ponude banaka za pravna lica

Platni računi za pravna lica 

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Erste Banka Dinarski
Erste Banka Devizni
OTP Banka Biznis Praktik
OTP Banka Biznis Prestiž
Poštanska Štedionica Dinarski
Poštanska Štedionica Devizni
Poštanska Štedionica Escrow
Poštanska Štedionica Dozvoljen o prekoračenje
UniCredit Biz Standard
UniCredit Biz Gold
UniCredit Biz Prestige
UniCredit Pro Standard
UniCredit Pro Gold
UniCredit Pro Prestige

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
NLB Komercijalna banka Premium set
NLB Komercijalna banka Standard set
NLB Komercijalna banka Ekspert set
ProCredit Banka Dinarski
ProCredit Banka Devizni
ProCredit Banka Namenski
Eurobank Direktna Prima Basic paket
Eurobank Direktna Prima Plus paket
Eurobank Direktna Prima Exclusive paket
Addiko Bank Dinarski
Addiko Bank Devizni
Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Halkbank Dinarski
Halkbank Osnovni
Halkbank Devizni
AIK Banka Biznis
AIK Banka Biznis Plus
AIK Banka Biznis Premium

Platni računi za penzionere 

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
NLB Komercijalna banka Osnovni
Eurobank Direktna Zlatne godine

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Ponude banaka za omladinu

Platni računi za omladinu

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Erste Banka Paket za mlade
Raiffeisen Banka Paket za mlade
OTP Banka Fluo paket
NLB Komercijalna banka Start set
ProCredit Banka Studentski račun

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Ponude banaka za poljoprivrednike

Platni računi za poljoprivrednike

Banka Ime računa Uplata / isplata gotovine Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade Elektronsko stanje izvoda bez naknade Plaćanje putem interneta Osiguranje pomoći na putu Izdavanje čekova Devizni račun Dozvoljeno prekoračenje Elektronsko bankarstvo Upravljanje elektronskim bankarstvom Lični bankar
Erste Banka Dinarski namenski za registrovana domaćinstva
Poštanska Štedionica Poljoprivredni račun
Banka Intesa Farmer Hit Osnovni
Banka Intesa Farmer Hit Plus
ProCredit Banka Total agro račun
AIK Banka Račun za poljoprivrednike
AIK Banka Agro Plus

Uslovi za otvaranje računa u banci

 • Overen OP obrazac.

 • Potvrda o registraciji kompanije 

 • Statut o osnivanju

 • Original potvrda o PIB-u

 • Fotokopija lične karte

 • Pečat kompanije

Napomena: Otvaranje računa u banci za fizička lica je besplatno i potrebna je samo lična karta.

Online otvaranje računa

Banke u Srbiji koje nude ovu uslugu

Banka Online Banka Online
OTP Banka
Erste Banka
Raiffeisen Banka
Poštanska štedionica
Banka Intesa
NLB Komercijalna banka
ProCredit
AIK Banka
Eurobank Direktna
UniCredit Banka

Dokumentacija za otvaranje računa u banci

Dokumentacija za: Lična karta Pasoš Prijava boravišta Potvrda o registraciji gazdinstva
Fizičko lice Rezident
Poljoprivrednik
Fizičko lice Nerezident
Pravno lice Nerezident

Sve o učešću i dokumentaciji potrebnoj za stambene kredite možete pogledati ovde.

Vrste bankovnih računa

 • Tekući računi

 • Žiro računi

 • Računi oročenog depozita

 • Štedni računi

 • Namenski računi

 • Devizni računi

 • Nerezidentni račun

Za više informacija o ponudama OTP Banke, NLB, Banke Intese, Unicredit, Raiffeisen, Erste, Poštanske Štedionice, Procredit, Eurobank, Addiko, Halkbank, Aik, 3Bank pratite linkove do profila banke koja vas interesuje.

Troškovi otvaranja računa za fizička lica

Banka Naziv računa Mesečna nadoknada Banka Naziv računa Mesečna nadoknada
Erste Banka Dinarski 0 RSD Poštanska Štedionica Dinarski 200 RSD
Erste Banka Sa osnovnim uslugama 150 RSD Poštanska Štedionica Račun Plus 175 RSD
Erste Banka Premium 620 RSD Poštanska Štedionica Osnovni 150 RSD
Raiffeisen Banka Premium 620 RSD Poštanska Štedionica Osnovni 150 RSD
Raiffeisen Banka Privatno bankarstvo 10 000 RSD UniCredit Osnovni 150 RSD
Raiffeisen Banka Može paket 700 RSD UniCredit Standard 240 RSD
Raiffeisen Banka Aktiv paket 900 RSD UniCredit Gold 395 RSD
Raiffeisen Banka Gold paket 1500 RSD UniCredit Senior Plus 200 RSD
OTP Banka Praktik 0 RSD UniCredit Prestige 2 000 RSD
OTP Banka Klasik 295 RSD NLB Komercijalna banka Osnovni 150 RSD
OTP Banka Platni račun sa osnovnim uslugama 150 RSD NLB Komercijalna banka Klasik set 260 RSD
Erste Banka Devizni 0 RSD NLB Komercijalna banka Aktiv set 410 RSD

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.

Banka Naziv računa Mesečna nadoknada Banka Naziv računa Mesečna nadoknada
Banka Intesa Osnovni 150 RSD Addiko Bank Platinasti 930 RSD
Banka Intesa Hit 300 RSD Addiko Bank Zlatni 560 RSD
Banka Intesa Hit Plus 350 RSD Addiko Bank Srebrni 450 RSD
Banka Intesa Magnifica 559 RSD Addiko Bank Start 290 RSD
ProCredit Banka Besplatni 0 RSD Addiko Bank Addiko m-Račun 150 RSD
ProCredit Banka Osnovni 150 RSD Addiko Bank Račun sa osnovnim uslugama
ProCredit Banka Total 595 RSD Addiko Bank Bazični 150 RSD
Eurobank Direktna Osnovni 150 RSD Addiko Bank Devizni
Eurobank Direktna Europlata 160 RSD Halkbank Standard 195 RSD
Eurobank Direktna Europlata Premija 350 RSD Halkbank Silver 295 RSD
Eurobank Direktna Europlata Sport Halkbank Gold 495 RSD
AIK Banka Start 250 RSD Halkbank Paket sa osnovnim uslugama 150 RSD
AIK Banka Osnovni 150 RSD

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.

Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022

Troškovi otvaranja računa za pravna lica

Banka Naziv računa Mesečna nadoknada Banka Naziv računa Mesečna nadoknada
Erste Banka Dinarski 0 RSD NLB Komercijalna banka Premijum set 750 RSD
Erste Banka Devizni 0 RSD NLB Komercijalna banka Standard set 595 RSD
OTP Banka Biznis Praktik 595 RSD NLB Komercijalna banka Ekspert set 1095 RSD
OTP Banka Biznis Prestiž 1095 RSD ProCredit Banka Dinarski 1790 RSD
Poštanska Štedionica Dinarski 200 RSD ProCredit Banka Devizni 1790 RSD
Poštanska Štedionica Devizni 0 RSD ProCredit Banka Namenski 1790 RSD
Poštanska Štedionica Escrow Eurobank Direktna Prima Basic paket 500 RSD
Poštanska Štedionica Dozvoljeno prekoračenje Eurobank Direktna Prima Plus paket 890 RSD
UniCredit Biz Standard 649 RSD Eurobank Direktna Prima Exclusive paket 1290 RSD
UniCredit Biz Gold 799 RSD Addiko Bank Dinarski
UniCredit Biz Prestige 1649 RSD Addiko Bank Devizni
UniCredit Pro Standard 649 RSD Halkbank Dinarski 390 RSD
AIK Banka Biznis Plus 1 199 RSD AIK Banka Biznis 659 RSD
AIK Banka Biznis Premium 1 550 RSD

Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022

Najpovoljnija banka za otvaranje tekućeg računa

Najpovoljnije bane za otvaranje tekućih računa su Erste Banka, OTP Banka, Procredit Banka za fizička lica, kao i Erste Banka i Poštanska Štedionica za pravna lica.

Ako vas interesuju najpovoljniji keš krediti ili trenutno stanje kamatnih stopa za stambene kredite, Kredium će vam besplatno izaći u susret i pomoći će vam u vezi svega što vas interesuje.

TAGOVI:

otvaranje računa u banci

otvaranje računa online

otvaranje računa u komercijalnoj banci

otvaranje računa u raiffeisen banci

račun u banci

otvaranje računa u banci za strance

otvaranje računa otp banka

održavanje računa

devizni račun

kako otvoriti račun u banci iz inostranstva

šta je potrebno za otvaranje računa u banci