A woman with shopping bags

Kreditne kartice u Srbiji | Ponuda kreditnih kartica

Šta su kreditne kartice

Kreditne kartice su vrsta dokumenta, koji izdaje banka i omogućuje naknadno plaćanje za kupovinu proizvoda na kredit. Kreditne kartice predstavljaju bezgotovinsko sredstvo otplate za plaćanje robe na rate u zemlji, inostranstvu ili putem interneta, a mogu se koristiti za podizanje novca na bankomatima ili šalteru, u zemlji i u inostranstvu. Izdaju se sledeće kreditne kartice:

 • Osnovna kreditna kartica

 • Dodatna kreditna kartica


Kreditne kartice u Srbiji statistika:

 • U Srbiji postoji više od 900 000 korisnika kreditnih kartica

 • Godišnje se izda više od 1.2 miliona kreditnih kartica

 • Prosek limita za kreditne kartice je oko 90 000 RSD

 • Iznos koji korisnici troše je oko 30 000 RSD ‍

Terminologija kreditnih kartica

Terminologija vezana za kreditne kartice uključuje:

 • Kreditni limit: Maksimalna svota novca koja se može potrošiti na kreditnoj kartici.

 • Beskamatni period: Period u kojem se ne plaća kamata na novac korišćen sa kreditne kartice.

 • Kamata: Naknada koja se plaća za korišćenje kredita sa kreditne kartice.

 • Provizija: Naknada za korišćenje kreditne kartice, kao što su naknade za prekoračenje kreditnog limita ili za korišćenje kartice u inostranstvu.

 • Cashback: Mogućnost vraćanja novca na kreditnu karticu nakon korišćenja.

 • Najam kartice: Rok u kojem se vraća novac korišćen sa kreditne kartice.

 • Benefiti: Dodatne pogodnosti koje se pružaju za korišćenje kreditne kartice, poput nagrada u obliku bodova ili ostalih pogodnosti

 • Sigurnosni kod: Trocifreni broj koji se nalazi na poleđini kreditne kartice i koji se koristi za zaštitu od neautorizovane upotrebe

Limit za kreditnu karticu

Limit za kreditne kartice predstavlja maksimalni iznos novca koji se može potrošiti. Ovaj limit definišu banke i obično zavisi od mesečnog prihoda klijenta i njegove kreditne sposobnosti. Visinu kreditnog limita određuje banka i utvrđuje se u okviru ugovora zaključenog između banke i klijenta. Kreditni limit za kreditnu karticu se odobrava u dinarima na period korišćenja na koji je banka izdala karticu. Svakoj kartici, osnovnoj i dodatnoj se odobrava inicijalni limit. Limit odobren osnovnoj kartici važi i za dodatnu karticu.

Uslovi za izdavanje kreditnih kartica

Izdavanje kartice se obavlja u skladu sa utvrđenim pravilima i operativnim standardima za svaku vrstu kartice u okviru odgovarajućeg nacionalnog ili internacionalnog brenda. Uslovi za izdavanje kreditnih kartica su:

 • Minimum 6 meseci radnog staža

 • Ugovor o radu

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja

 • Lični identifikacioni dokument

Ko izdaje kreditne kartice

Kreditne kompanije su te koje izdaju kreditne kartice. To su organizacije koje se bave finansijama i specifično se fokusiraju na izdavanje kreditnih kartica. Ove kompanije saradjuju sa bankama i drugim finansijskim institucijama kako bi pružile svojim klijentima pristup širokom spektru kreditnih kartica sa različitim funkcijama i pogodnostima. To su:‍

Banka dostavlja korisniku kreditne kartice karticu na adresu, koju je naveo prilikom zaključenja ugovora. Nakon toga, korisnik kartice treba da aktivira svoj PIN kod, a detaljne instrukcije, banka šalje u propratnom pismu uz karticu ili u nekoj od filijala banke, kao i na POS terminalu. Na zahtev klijenta, banka može izdati dodatnu karticu klijentu, koja se vezuje za račun osnovne kreditne kartice.

Kako dobiti kreditnu karticu

Proces za dobijanje kreditne kartice uključuje sledeće korake:‍

 • Izbor kreditne kartice

 • Zahtev - Popunjavanje zahteva, uključujući izvod iz banke i dokaz o prihodu

 • Kreditni rejting - Provera finansijskog stanja

 • Odluka o zahtevu

 • Dobijanje kartice - uglavnom u roku od nedelju dana

 • Aktivacija kartice

Kako funkcioniše kreditna kartica

Kreditna kartica se može koristiti na svim mestima gde se odobrava kartica odgovarajućeg kartičarskog brenda. Na osnovu transakcije izvršene upotrebom kartice, vrši se zaduživanje kreditne partije uz zaduženje računa po osnovu naknada, kamata i troškova. Nakon toga banka izvršava transakcije, koje se realizuju bez prisustva kartice na osnovu svih podataka koje je korisnik dostavio trgovcu. Načini plaćanja kreditnom karticom:

 • Unošenjem PIN koda na POS terminalu na prodajnom mestu

 • Unošenjem podataka sa sigurnosnim elementima na Internet prodajnom mestu

 • Prislanjanjem kartice na prodajnim mestima i bankomatima na kojima se transakcija odvija beskontaktno

Naknade za kreditne kartice

Banka po izdatim kreditnim karticama obračunava i naplaćuje naknade za kreditne kartice u skladu sa zaključenim ugovorom. Na osnovu iskorišćenog kreditnog limita, obračunava se i naplaćuje kamata na osnovu ugovorene nominalne kamatne stope utvrđene na godišnjem nivou. Naknade i troškovi obračunavaju se efektivnom kamatnom stopom. Korisnik kartice plaća troškove i naknade utvrđene u tarifniku naknada za usluge po poslovima sa fizičkim licima, preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Postoji nekoliko vrsta naknada koje se obično naplaćuju korisnicima kreditnih kartica:

 • Mesečna naknada - Mesečna naknada koja se naplaćuje mesečno i varira od banke do banke. Obično može iznositi od 160 RSD do 7.000 RSD.

 • Godišnja naknada(članarina) - Godišnja naknada za kreditne kartice se plaća jednom godišnje i obično iznosi od 2.500 RSD do nekoliko hiljada.

 • Naknada za korišćenje bankomata u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za korišćenje POS terminala u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za isplatu novca na šalteru banke u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za isplatu novca na šalteru/bankomatu drugih banaka u zemlji ili u inostranstvu - odnosi se na prozviziju prilikom isplate novca

 • Naknada za izradu kartice po hitnom postupku - Odnosi se na izradu nove kartice i iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za izdavanje izvoda - Odnosi se na naknadu za izdavanje izvoda pravnim licima i iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za zamenu kartice - U slučaju zamene kartice usled gubitka ili oštećenja kartice, zamena nove kartice obično iznosi nekoliko stotina dinara

 • Naknada za slanje opomena - Naknada za slanje opomena se šalje usled neizmirenih obaveza prema banci i obično iznosi od 100 RSD do 500 RSD, zavisno od banke

 • Naknada za upit stanja na bankomatu u zemlji i inostranstvu - Odnosi se na upit stanja na računu kreditne kartice korisnika. Obično se ne naplaćuje, izuzetno, naknada može iznositi do 50 RSD

Naknada za dodatnu kreditnu karticu je znatno jeftinija od naknada za osnovnu kreditnu karticu. Određene banke ne naplaćuju naknade za određene usluge.

Kreditne kartice ponude banaka

Predstavljamo ponudu kreditnih kartica sledećih banaka

Kome je kartica namenjena

Izdavalac

Naziv kartice

Preduzetnici

MasterCard

MC Business

Preduzetnici

MasterCard

MC Business za mali biznis

Fizička lica

American Express

American Express Green uz 100% depozita

Fizička lica

American Express

American Express Green Affinity Lekarska Komora

Fizička lica

American Express

American Express Blue

Fizička lica

American Express

American Express Gold

Fizička lica

American Express

American Express Green

Fizička lica

Visa

Visa Gold

Fizička lica

Visa

Visa Classic Affinity Paralympic

Fizička lica

Visa

Visa Classic

Fizička lica

MasterCard

MasterCard Platinum

Fizička lica

MasterCard

MasterCard Gold

Fizička lica

MasterCard

MasterCard Standard

Fizička lica

Visa

Visa Business Gold

Za više detalja posetite stranicu Intesa banke


Kome je kartica namenjena

Izdavalac

Naziv kartice

Fizička lica/Poljoprivrednici

Dina

Dina

Fizička lica/Poljoprivrednici

Visa

Visa Classic

Fizička lica/Poljoprivrednici

MasterCard

MasterCard

Fizička lica/Poljoprivrednici

Visa

Visa Gold

Preduzetnici

Visa

Visa Business Charge

Za više detalja posetite našu stranicu Erste banke


Kome je kartica namenjena

Izdavalac

Naziv kartice

Fizička lica/Poljoprivrednici

MasterCard

Mastercard Standard

Fizička lica/Poljoprivrednici

MasterCard

Mastercard Gold

Fizička lica/Poljoprivrednici

MasterCard

Mastercard Installment

Preduzetnici

Visa

Visa Business

Za više detalja posetite našu stranicu NLB Komercijalne banke

Kome je kartica namenjena

Izdavalac

Naziv kartice

Fizička lica/Poljoprivrednici

Masterata

Fizička lica/Poljoprivrednici

Visa

Visa Gold Olympic

Preduzetnici

Visa

Visa Business credit

Za više detalja posetite našu stranicu OTP banke


Ukoliko želite da vidite detaljnu ponudu ili uporedni prikaz kreditnih kartica banaka Srbije, kontaktirajte nas.

Revolving kreditne kartice

Revolving kreditna kartica je kartica koja omogućava prenos novčanih sredstava iz jednog meseca u drugi, a kamata se plaća na razliku između novca koji je potrošen i nove uplate. Banka odobrava kreditni limit za revolving kreditne kartice, a korisnik mesečno otplaćuje najmanji deo duga. Ostatak duga se prenosi u sledeći mesec i na taj dug se plaća kamata. Važno je znati da ukupno zaduženje ne može preći kreditni limit kartice.

Razlika između kredita i kreditnih kartica

Postoji nekoliko razlika između kredita i kreditnih kartica:

 • Isplata novca - Iznos kredita se isplaćuje odjednom, a kreditnom karticom se koristi iznos koji je u trenutku potreban

 • Odobrenje - Na odobrenje potrošačkog kredita se čeka znatno duže nego na izdavanje kreditne kartice

 • Obračun kamate - Kamata kod potrošačkog kredita se plaća na ceo iznos, a kamata kreditnih kartica na iznos potrošenog novca

Benefiti kreditinih kartica

Uz korišćenje kreditnih kartica korisnici dobijaju određene pogodnosti koje mogu ići direktno uz kreditnu karticu ili uz pakete platnih računa. Osnovne pogodnosti koje možete ostvariti korišćenjem kreditnih kartica:

 • Popusti i pogodnosti - Trgovaci, hoteli, restorani, avionske kompanije

 • Putne pogodnosti - Osiguranja, pogodnosti na aerodromima

 • Zaštita kupovine

Ukoliko tražite najpovoljniji keš kredit ili stambeni kredit, uz pomoć detaljnog kalkulatora možete izračunati ratu na našem sajtu. Kredium vam pomaže da dodjete do najpovoljnije ponude kredita besplatno i bez odlaska u banku.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.