Banca intesa image

Kredium vodič | Banca Intesa | Banka Inteza

Banka Intesa - definitivno jedna od najtraženijih banaka među klijentima u Srbiji. Takođe, prema najpopularnijem finansijskom magazinu Global Finance, Banka Intesa je proglašena najboljom bankom u Srbiji za 2022. godinu.

Priznanja i nagrade Banke Intese 

 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Banka Intesa-u za Nabolju banku u Srbiji za 2022

 • Finansijski časopis Finance Central Europe proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2021

 • Finansijski časopis The Banker proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2020

 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2019

 • Finansijski časopis The Banker proglasio je bankom godine u Srbiji u 2018

 • Finansijski časopis Euromoney proglasio je za Nabolju banku u Srbiji za 2017

 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2016

 • Finansijski časopis Global Finance proglasio je Nabolju banku u Srbiji za 2015

Ako se pitate zbog čega je baš ona proglašena najboljom, otkrićemo vam u nastavku sve o njenim pogodnostima i zašto klijenti biraju baš nju.

Banka Intesa Ekspoziture

Sa preko 100 ekspozitura, čini se da je Banka Intesa obezbedila brzi pristup i bez sumnje najprilagođenije radno vreme svojim klijentima, radeći svakog dana i subotom do 20h. 

Pronađi najbliže ekspoziture Banke Intese.

Banka Intesa Bankomati

Banka Intesa broji više od 200 bankomata, a čak 100 Banka Intesa bankomata u Beogradu postoji dugi niz godina. Ono što je dragoceno znati je to da su bankomati Banke Intese dostupni 24/7 i da osim što na njima možete podići novac u evrima, takođe možete uplatiti gotovinu bez čekanja u redu u evrima i dinarima.

Pronađi najbliže bankomate Banke Intese.

Banka Intesa Stambeni krediti

Reprezentativni primer kamatnih stopa stambenih kredita Banka Inteze

Kamatna stopa

Valuta

Otplata u godinama

Nominalna kamatna stopa

Administrativni troškovi

NKOSK

Rata u vrednosti pozajmice od 100.000 EUR

Varijabilna

EUR

30

6.97%

0.50 - 1.00%

460 EUR

Fiksna

EUR

15

8.04%

0.50 - 1.00%

838 EUR

*Poslednji put ažurirano na dan 25.01.2023.

Za samo nekoliko dana Banka Intesa vam može odobriti stambeni kredit, a za Stambeni kredit za adaptaciju stana nije potrebno učešće. Ako vas interesuje kolika bi rata za stan u Banci Intesi bila, možete je izračunati na našem stambenom kalkulatoru

Ono što je novina za Intesa-u je Zeleni stambeni kredit za kupovinu stana, a za njega vam je potreban tkz. Zeleni pasoš, iliti pasoš za energetski štedljive stanove. Banka Intesa Zeleni pasoš je dokument zgrade koji pokazuje da li ispunjavate uslove za kupovinu stana sa energetskim razredom A i B. On prikazuje osnovne podatke o zgradi i o energiji koja je potrebna.

Banka Intesa Keš krediti

Postoji nekoliko ponuda keš kredita Banke Inteze

Keš kredit

Kome je namenjen

Kamatna stopa

Klijent banke

Min Period otplate

Max Period otplate

Min Svota

Max Svota

Nominalna kamatna stopa

Administrativni troškovi

Intermezzo

Zaposleni

Fiksna

18 meseci

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

12.00%

1%

Intermezzo

Zaposleni

Varijabilna

71 mesec

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

8.99%

1%

Intermezzo

Zaposleni

Fiksna

18 meseci

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

15.00%

2%

Intermezzo

Zaposleni

Varijabilna

71 mesec

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

11.99%

2%

Laki keš kredit

Zaposleni/Penzioneri

Fiksna

6 meseci

12 meseci

RSD 20,000

RSD 120,000

7.95%

2%

Laki keš kredit

Zaposleni/Penzioneri

Fiksna

6 meseci

12 meseci

RSD 20,000

RSD 120,000

7.95%

3%

Refinansirajući

Zaposleni/Penzioneri

Fiksna

6 meseci

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

12.00%

1%

Refinansirajući

Zaposleni/Penzioneri

Varijabilna

71 mesec

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

8.99%

1%

Refinansirajući

Zaposleni/Penzioneri

Fiksna

6 meseci

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

15.00%

2%

Refinansirajući

Zaposleni/Penzioneri

Varijabilna

71 mesec

71 mesec

RSD 50,000

RSD 2,250,000

11.99%

2%

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.
Ukoliko ste u potrazi za najpovoljnijim keš kreditom, najtačniji online kalkulator će vam izračunati ratu.

Banka Intesa Krediti za privredu

Postoji nekoliko kredita za privredu u ponudi Banke Intese. Krediti mogu biti odobreni u dinarima, devizama ili u domaćoj valuti, ali sa deviznom klauzulom.

 • Intesa Investicioni krediti

 • Intesa krediti za obrtna sredstva

 • Intesa krediti za refinansiranje različitih vrsta ulaganja

 • Intesa Dugoročni krediti

 • Intesa Kratkoročni krediti

‍Intesa Investicioni krediti

Što se tiče kredita za investiranje Banke Intese, klijenti mogu biti mala i srednja preduzeća po kriterijumima Evropske Unije. Intesa investicioni krediti su namenjeni za investiranje u industrijsku opremu, objekte, softver i modernizaciju opšteg poslovanja. Isključivo se mogu finansirati novi projekti.

Intesa krediti za obrtna sredstva


Ova vrsta kredita pokriva finansiranje nabavki materijala, proizvodnje i sirovina. U okviru ovog kredita postoji nekoliko ponuda. 

 • Cosme - kredit za trajna obrtna sredstva

 • Biz obrt - kredit za finansiranje nabavki obrtnih sredstava

 • Biz linija - kredit u dinarima ili devizni

 • Biz minus - kredit za dozvoljeno prekoračenje računa firme

 • Revolving kredit - kredit koji se obnavlja

Intesa krediti za refinansiranje različitih vrsta ulaganja


Intesa kreditne linije ili kredit za finansiranje raznih vrsta ulaganja uključuje kupovinu ili izgradnju objekata, kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme, finansiranje PDV-a kao dela investicije i finansiranje zabranjenih delatnosti u skladu sa Posredničkim ugovorom uključujući i trgovinska preduzeća.

Intesa Dugoročni krediti


Ovaj Intesin kredit je namenjen nabavci osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava ili za refinansiranje već postojećih kredita.

Intesa Kratkoročni krediti


Sa ovim Intesa kreditom možete finansirati nabavku zaliha, plaćanje obaveza dobavljačima, ali i refinansiranje sopstvenih ulaganja i finansiranje izvoza na period od 12 meseci.

Banka Intesa Krediti za mikro biznis

Banka Intesa kredit za mali biznis je namenjen za kupovinu mehanizacije, opreme, zemljišta,objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), za ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjake, vinograde, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i drugo.

Vrsta kredita

RSD

EUR

Iznos

Vrsta kamatne stope

Period otplate kredita

Nominalna kamatna stopa

Innovfin Investicioni kredit

 

300 000 

Varijabilna

84 meseca

5.20%

Easi Farmer Invest Investicioni kredit

 

1 800 000

Varijabilna

60 meseci

6.79%

Easi Farmer Invest Investicioni kredit

 

15 000

Varijabilna

84 meseca

5.21%

Biz Obrt

 

150 000

Fiksna

24 meseca

10.00%

Biz Linija

 

 

Fiksna

48 meseci

Više detalja

Biz Revolving

 

5 000 000

Fiksna

12 meseci

16.00%

Biz Revolving

 

50 000

Fiksna

12 meseci

11.00%

* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Ako ste fizičko lice – nosilac registrovanih poljoprivrednih gazdinstava čija je adresa sedišta na teritoriji Republike Srbije i samozaposlena osoba koja zapošljava manje od 10 osoba uz minimum 15 godina poslovanja, i čiji godišnji promet ili godišnja aktiva ne prelaze 2 miliona EUR u posmatranoj godini - možete aplicirati za ovaj kredit u bilo kojoj ekspozituri Banke Intese. 

Banka Intesa Krediti za poljoprivredu

 • Intesa Farmer krediti za obrtna sredstva

 • Intesa Krediti sa subvencijom kamate

 • Intesa Investicioni krediti

Banka Intesa Farmer krediti za obrtna sredstva

Intesa Farmer Kredit je namenjen finansiranju kupovine repromaterijala poput semena, đubriva, sadnog materijala, hemije, goriva, stočnu hranu, lekove, veterinarske troškove, stoku predviđenu za tovljenje. U okviru ovog kredita, u ponudi banke postoje:

 • Farmer Obrt

 • Agroprotekt kredit sa osiguranjem

Intesa Krediti sa subvencijom kamate

Kredit je namenjen ulaganju u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, razvoj voćarstva, ratarstva, vinogradarstva, povrtarstva, za nabavku đubriva i stočne hrane i razvoj stočarstva.

Intesa Investicioni krediti

Ako vodite poljoprivrednu zadrugu, preduzeće ili gazdinstvo, Banka Intesa je razvila poseban program posvećen kreditima za investiranje u poljoprivredi. 

 • Scap investicioni kredit

 • DFC Farmer Invest kredit

 • EaSI Farmer Invest kredit

 • Farmer Invest dugoročni kredit

 • Kreditni okvir

 • Specijalni kredit za gazdinstva Vojvodine


U tabeli možete videti ponudu banke

Vrsta kredita

Valuta

Rok otplate
(meseci)

Iznos

Nominalna kamatna stopa

Kamatna stopa

Naknade

Scap investicioni kredit

RSD

60 

1 800 000

9.88%

Varijabilna

1.00%

Scap investicioni kredit

EUR

120 

15 000

5.99%

Varijabilna

1.00%

DFC Farmer Invest kredit

RSD

60 

10 000 000

5.83%

Varijabilna

1.00%

DFC Farmer Invest kredit

EUR

84 

80 000

3.43%

Varijabilna

0.19%

EaSi Farmer Invest kredit

RSD

60 

10 000 000

6.79%

Varijabilna

1.00%

EaSi Farmer Invest kredit

EUR

84 

80 000

5.83%

Varijabilna

1.00%

Farmer Invest dugoročni kredit

EUR

120 

200 000

6.02%

Varijabilna

0.50%

Farmer Invest dugoročni kredit

RSD

60

5 000 000

9.88%

Varijabilna

1.00%

Farmer Invest dugoročni kredit

EUR

120

150 000

5.98%

Varijabilna

1.00%

Kreditini okvir

EUR

120

200 000

6.02%

Varijabilna

0.50%

Farmer Obrt

RSD

24

10 000 000 

9.90%

Fiksna

0.50%

Farmer Obrt

EUR

24

100 000

8.50%

Fiksna

0.50%

Agroprotekt krediti

RSD

60

6 000 000 

3.00%

Fiksna

1.50%

* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Paketi tekućih računa

Primeri paketa tekućih računa i benefiti

Paketi računa

Osnovni

Hit

Hit plus

Magnifica

Farmer Hit Basic

Farmer Hit Plus

Tip korisnika

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Fizička lica

Poljoprivrednici

Poljoprivrednici

USLUGE:

Uplata / isplata gotovine

Plaćanje putem interneta

Zdravstveno osiguranje

Izdavanje čekova

Otvaranje deviznog računa

Dozvoljeno prekoračenje

Plaćanje Intesa debitnim karticama

KARTICE:

Dina Debitna kartica

Mastercard Standard

American Express Blue

Mastercard Gold

American Express Gold

Visa Platinum

Mastercard Platinum

Mesečna naknada

150 RSD

300 RSD

350 RSD

599 RSD

195 RSD

Više detalja

* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Debitne kartice

Banka Intesa Srbija je prilagodila pogodnosti svojim klijentima. 

Debitne kartice

Pravna lica / Fizička lica

Plaćanje na rate

Isplata bez naknade bankomati Banke

Vip pogodnosti na aerodromima

Putno osiguranje

Dina business debit

Pravna lica

Visa Platinum business

Pravna lica

Visa business debit

Pravna lica

Dina debitna

Fizička lica

Visa Inspire

Fizička lica

Visa Platinum

Fizička lica

Visa Infinite

Fizička lica

Visa Classic Debit

Fizička lica

Visa Internet kartica

Fizička lica

Banka Intesa Kreditne kartice

Činjenica je da Banka Intesa ima najviše partnera kod kojih uz pomoć svojih platnih kartica Intese možete ostvariti popuste. Ovo je spisak partnera Banke Intese.

Banka Intesa kupovina na rate spisak prodavnica: 

Gigatron

Laguna

Galaxy Code

Delfi

CTshop

Lukoil

Odeon

Bel MedicOculus

Oculus

Charles & Christie

Dental Office dr Branislava Smiljković

Sportina

Tudors

Trefolino

Gente

Dan John

BPM

Kigili

Sport Vision

The Spot

Aqua Boutique

Belvi

Metro

ExtraSports

Kemoimpex

Parfois

Shoestar

Planeta

Đak

Barcino Tours

Banka Intesa vrste kreditnih kartica

Kreditne kartice za stanovništvo - primeri i benefiti

Naziv kartice

Neograničen pristup internetu

Vip pogodnosti na aerodromima

Putno osiguranje

FitPass

Skipass

Povraćaj novca

Mesečna članarina

Nominalna kamatna stopa

Mastercard Standard

200 RSD

0% Fiksna

Mastercard Platinum

1400 RSD

0% Fiksna

Mastercard Gold

500 RSD

0% Fiksna

American Express® Blue

150 RSD

0% Fiksna

American Express® Green

300 RSD

0% Fiksna

American Express Gold

550 RSD

0% Fiksna

Visa Classic

200 RSD

0% Fiksna

Visa Classic Paralympic Affinity

160 RSD

0% Fiksna

Visa Gold

500 RSD

0% Fiksna

* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Kreditne kartice za pravna lica - primeri i troškovi

Naziv kreditne kartice

Godišnja članarina

Provizija isplate gotovine u inostranstvu

Provizija isplate gotovine na bankomatima Banke

Provizija isplate gotovine na bankomatima ostalih banaka

Troškovi blokiranja kartice

MC Business za mali biznis

2500 RSD

3%

3%

3%

3000 RSD

MC Business

4000 RSD

3%

3%

3%

3000 RSD

Visa Business Gold

6900 RSD

3%

3%

3%

3000 RSD

* Poslednji put ažurirano 01.09.2022.

Banka Intesa Štednja

Štednja u Banci Intezi

 • Dinarska štednja

 • Devizna štednja

 • Rentna štednja

Banka Intesa štednja u dinarima i devizama za fizička lica primer

Valuta

Iznos

Rok trajanja štednje

Vrsta kamatne stope

Nominalna kamatna stopa

RSD

10.000

6 meseci

Fiksna

1.00%

RSD

10.000

12 meseci

Fiksna

1.75%

RSD

10.000

24 meseci

Fiksna

2.00%

RSD

10.000

36 meseci

Fiksna

2.50%

EUR

5.000

12 meseci

Fiksna

0.10%

USD

12 meseci

Fiksna

0.10%

AUD

5.000

12 meseci

Fiksna

0.05%

CAD

12 meseci

Fiksna

0.05%

NOK

12 meseci

Fiksna

0.05%

GBP

12 meseci

Fiksna

0.05%

RUB

12 meseci

Fiksna

0.05%

DKK

12 meseci

Fiksna

0.01%

SEK

5.000

12 meseci

Fiksna

0.01%

JPY

12 meseci

Fiksna

0.01%

Ako izaberete rentnu štednju, Banka Intesa odobrava mogućnost devizne isplate kamate svakog meseca.

Banka Intesa Mobilne aplikacije

Prilikom prvog pokretanja aplikacije nakon instalacije, otvoriće se stranica koja Vam omogućava da aktivirate aplikaciju, nakon čega možete da koristite sve njene funkcionalnosti. Aktivaciju BizMobi aplikacije vršite izborom opcije Skenirajte QR kod, nakon čega se skenira kod koji ste dobili u Banci. Ukoliko kamera automatski ne očita QR kod, potrebno je da ručno unesete aktivacioni kod koji ste dobili zajedno sa QR kodom. Nakon toga, potrebno je da unesete aktivacione kodove (kod1 i kod2) koje ste dobili putem SMS poruke na broj telefona koji ste uneli u Pristupnicu i odaberete opciju Nastavite sa aktivacijom. Ocena na Google Play-u je 1.7, a na Apple Store-u 3.8.

 • Intesa Mobi je aplikacija za fizička lica. 

Detaljne instrukcije oko aktivacije možete pogledati na linku.

biz mobi app

Meni Intesa Mobi aplikacije

 • Biz Mobi je aplikacija za pravna lica.

Detaljne instrukcije oko aktivacije možete pogledati na linku.

biz mobi activation

Biz Mobi aktivacija u nekoliko koraka

Ukoliko želite da aplicirate za neki od stambenih kredita iz ponude Banka Intesa-e, naš stručni tim, sastavljen od najkvalifikovanijih savetnika će vam u najkraćem roku pronaći najpovoljniji kredit besplatno.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.