A picture of the glasses on the document

Naknade banaka za obradu kredita - šta treba da znate

Prilikom kupovine stana ili kuće na kredit, osim visine kamatne stope koju dobijete od banke, takođe ne smete zanemariti ili prevideti naknade banaka za obradu kredita. U svoje marketinške svrhe, banke najčešće oglašavaju: nominalnu kamatnu stopu i efektivnu kamatnu stopu (‘stvarna’ kamatna stopa, uvek viša od nominalne). Prema propisima Narodne banke Srbije, banke su dužne da u ugovoru o stambenom kreditu pored navođenja nominalne kamatne stope, takođe obračunaju i navedu efektivnu kamatnu stopu. Osnovna razlika između nominalne kamatne stope i efektivne kamatne stope su zapravo naknade koje banke naplaćuju, ali ovu razliku čine i drugi troškovi koje možete imati tokom otplate kredita poput životnog osiguranja.

Za nekog ko uzima stamebni kredit prvi put u životu (a ovo je najčešće i jedini put), razumevanje naknada banaka i poređenje visine troškova obrade kredita različitih banaka nije uvek lako i intuitivno, zato što banke imaju različite politike naknada i naplaćuju različite vrste i visine naknada. U svakom slučaju, banke su dužne da visinu naknada moraju uskladiti sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a za sve naknade koje naplaćuju moraju Narodnoj banci Srbije pokazati jasnu kalkulaciju stvarnih troškova koji se tim naknadama pokrivaju. U ovom tekstu ćemo se potruditi da vam ukratkom predstavimo osnovne naknade koje banke naplaćuju prilikom izdavanja kredita podeljene u nekoliko kategorija:
1) Naknade prilikom odobrenja kredita
- Naknada za obradu kreditnog zahteva
- Razne naknade za pokriće troškova obrade kredita
2) Naknade tokom otplate kredita
- Naknada za prevremenu otplatu kredita
- Razne naknade tokom otplate kredita.

Naknade prilikom odobrenja kredita

Naknade za obradu kredita

Naknade za obradu kredita naplaćuju se kao procenat od vrednosti kredita (na primer 1% od iznosa kredita, pa ako vam je iznos kredita 50.000 EUR, visina naknade iznosi 500 EUR). Nekada je ovaj trošak bio neizbežan pri kupovini nekretnina, dok je danas kao rezultat veće konkurencije među bankama, ova naknada sve niža i sve se ređe naplaćuje od strane banaka. Naknade za obradu kredita banke naplaćuju od 0.5% do 1% a koliku naknadu za obradu kredita banke oglašavaju u svojoj marketinškoj ponudi, pogledajte na kraju ovog članka. Mi vam možemo potpuno besplatno pomoći da sa bankama ispregovarate stambeni kredit bez naknade za obradu kredita.

Razne naknade za pokriće troškova obrade kredita

Pored naknade za obradu kredita, banke će vam svakako naplatiti i određene naknade za pokriće stvarnih troškova poput naknade za menice, naknade za izveštaj kreditnog biroa, procena vrednosti nepokretnosti itd. Većina ovih naknada razlikuje se od banke do banke, ali se ne mogu izbeći.

Naknade tokom otplate kredita

Naknada za prevremenu otplatu

Stambeni kredit predviđa mogućnost prevremene otplate dela ili celog kredita. U slučaju da prevremeno otplatite deo kredita, možete se odlučiti da smanjite mesečnu ratu ili skratite rok otplate, a banka će vam izdati ažurirani plan otplate kredita. Prevremenu otplatu kredita  potrebno je najaviti banci jer je ‘knjiženje’ ovakvih plaćanja često komplikovano za banku.
Na ime naknade za prevremenu otplatu kredita, banke mogu naplatiti:

  • najviše 1% od celokupnog iznosa prevremeno plaćenog kredita ako je period između prevremene otplate i ugovorenog roka duži od godinu dana

  • maksimalno 0,5% ako je navedeni period kraći od godinu dana.

Ovo u praksi znači da ako uzmete stambeni kredit na 30 godina, banka vam u prvih 29 godina može naplaćivati naknadu za prevremene otplate do 1%, a u poslednjoj, tridesetoj godini kredita, ta naknada će se biti do 0.5%.
Često se naknada za prevremenu otplatu ne naplaćuje do određenog iznosa u jednoj godini, a za iznos preko toga se naplaćuje. Na primer, za sve prevremene otplate do 1.000.000 dinara godišnje (oko 8.500 EUR), ne naplaćuje se naknada. Za prevremeno plaćen iznos preko toga, naplaćuje se naknada od 1%.U Krediumu, našim klijentima obično savetujemo da ne fokusiraju svoje pregovore sa bankama i izbor banke na naknadi za prevremenu otplatu kredita, već da se fokusiraju na najbolju kamatnu stopu i druge uslove. Zаšto? Zamislite da imate kredit od 50.000 EUR. Ako prevremeno otplatite 20.000 EUR (oko 2.400.000 dinara), naknada za prevremenu otplatu biće vam samo 120 EUR (1% od 1.400.000 dinara). Sa druge strane, razlika u kamatnoj stopi od 0.1% može stvoriti mnogo veći uticaj na vaše novčane odlive u narednih 20 ili 30 godina.
Većina banaka zahteva naknadu za prevremenu otplatu kredita jer sa na taj način delimično štite od refinansiranja vašeg kredita od strane druge banke i odlaska u drugu banku.

Razne naknade tokom otplate kredita

Tokom perioda trajanja kredita verovatno ćete periodično morati da plaćate dodatne manje naknade. Na primer, banka će zahtevati da osigurate nepokretnost od osnovnih rizika kao što su požar, izliv vode i slično. Ovo osiguranje plaća se jednom godišnje, a više o osiguranjima vezanim za nekretnine u Srbiji možete pročitati ovde. Pored toga, banke su u obavezi da na svake tri godine izvrše procenu trenutne vrednosti nekretnina za koje su odobrile stambene kredite. Troškovi reprocene u iznosu od 30-50 EUR verovatno će na kraju pasti na vas. Pročitajte više o proceni vrednosti nekretnine ovde.

Naknade banaka na bazi reprezentativnih ponuda (7. 6. 2020)

Banka

Naknada za obradu kredita

AIK

0,5% od iznosa kredita

Intesa

47.200 RSD za fiksnu kamatnu stopu 400 EUR, u dinarskoj protivvrednosti za varijabilnu kamatnu stopu

Poštanska štedionica

Od 0,5% do 1% od iznosa kredita

Erste bank

0%

Eurobank

0%

ЕXPOBANK

0%

HALK

0,30% do 0,50% od iznosa kredita

Komercijalna

0%

NLB

0%

OTP

0%

Procredit

0%

Raiffeisen

1% od iznosa kredita

Unicredit

1% jednokratno od iznosa kredita

Zaključak

Uslovi stambenog kredita navedeni u marketinškim materijalima banaka (uključujući naknade) su reprezentativnog karaktera. Da bi znali koje tačno uslove je banka spremna da ponudi baš vama, potrebno je da aplicirate za stambeni kredit kod te banke. Kako biste osigurali najbolje uslove kredita, potrebno je da aplicirate kod više banaka, što može biti mukotrpan proces. Ukoliko želite da vam naši agenti potpuno besplatno pomognu da dobijete ponude više banaka za stambene kredite, uključujući detalje vezane za naknade banaka, aplicirajte ili nas kontaktirajte.Želite li da lako na jednom mestu izračunate sve naknade i troškove koje biste imali ako biste uzimali stambeni kredit, to možete učiniti koristeći Kredium kalkulator.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.