A credit card in a man`s hand.

Otvaranje računa u banci

Računi u Srbiji

Image of graph display of statistics

Bilans banaka sa najviše klijenata i zaradom

 • U Srbiji više od 10 000 000 ljudi ima otvoren račun u banci.

 • U poslednjih godinu dana više od 3 396 000 ljudi u Srbiji koristi otvoreni račun na mobilnom uređaju.

 • Preko 30 000 000 uručenih kartica u funkciji isplate i uplate gotovog novca za 2022 godinu

Ponude banaka za fizička lica

Platni računi za fizička lica

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Erste Banka

Dinarski

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Erste Banka

Sa osnovnim uslugama

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Erste Banka

Premium

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Raiffeisen Banka

Premium

Da

Ne

Ne

Da

Da

Raiffeisen Banka

Privatno bankarstvo

Da

Da

Ne

Da

Ne

Raiffeisen Banka

Može paket

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Raiffeisen Banka

Aktiv paket

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Raiffeisen Banka

Gold

Da

Ne

Da

Da

Ne

OTP Banka

Praktik

Da

OTP Banka

Klasik

Da

OTP Banka

Platni racun sa osnovnim uslugama

Da

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Poštanska Štedionica

Dinarski

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Poštanska Štedionica

Račun Plus

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Poštanska Štedionica

Osnovni

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Poštanska Štedionica

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

UniCredit

Osnovni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

UniCredit

Standard

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

UniCredit

Gold

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

UniCredit

Senior Plus

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

UniCredit

Prestige

Da

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Da

NLB Komercijalna banka

Osnovni

Da

Da

Da

Da

Da

NLB Komercijalna banka

Klasik set

Da

Da

Da

Da

Da

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Banka Intesa

Osnovni

Da

Da

Da

Da

Da

Banka Intesa

Hit

Da

Da

Da

Da

Da

Banka Intesa

Hit Plus

Da

Da

Da

Da

Da

Banka Intesa

Magnifica

Da

Da

Da

Da

Da

ProCredit Banka

Besplatni 

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

ProCredit Banka

Osnovni 

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

ProCredit Banka

Total

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

Eurobank Direktna

Osnovni

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Eurobank Direktna

Europlata

Da

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Eurobank Direktna

Europlata Premija

Da

Ne

Da

Da

Da

Ne

Da

Ne

Eurobank Direktna

Europlata Sport

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Addiko Bank

Platinasti

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Zlatnji

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Srebrni

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Start

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Addiko m- Račun

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Račun sa osnovnim uslugama

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Bazični

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Addiko Bank

Bazični

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Halkbank

Standard

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Halkbank

Silver

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Halkbank

Gold

Da

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Da

Ne

Ponude banaka za pravna lica

Platni računi za pravna lica 

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Erste Banka

Dinarski

Da

Da

Ne

Ne

Da

Erste Banka

Devizni

Da

Da

Ne

Ne

Da

OTP Banka

Biznis Praktik

Da

OTP Banka

Biznis Prestiž

Da

Poštanska Štedionica

Dinarski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Poštanska Štedionica

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Poštanska Štedionica

Escrow

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Poštanska Štedionica

Dozvoljen o prekoračenje

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

UniCredit

Biz Standard

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

UniCredit

Biz Gold

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

UniCredit

Biz Prestige

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

UniCredit

Pro Standard

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

UniCredit

Pro Gold

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

UniCredit

Pro Prestige

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

NLB Komercijalna banka

Premijum set

Da

Da

Da

Ne

Da

NLB Komercijalna banka

Standard set

Da

Da

Ne

Ne

Da

NLB Komercijalna banka

Ekspert set

Da

Da

Da

Ne

Da

ProCredit Banka

Dinarski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

ProCredit Banka

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Da

ProCredit Banka

Namenski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Eurobank Direktna

Prima Basic paket

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Eurobank Direktna

Prima Plus paket

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Eurobank Direktna

Prima Exclusive paket

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Da

AddikobBank

Dinarski

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

AddikobBank

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ne

NLB Komercijalna banka

Premijum set

Da

Da

Da

Ne

Da

NLB Komercijalna banka

Standard set

Da

Da

Ne

Ne

Da

NLB Komercijalna banka

Ekspert set

Da

Da

Da

Ne

Da

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Halkbank

Dinarski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Halkbank

Osnovni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Halkbank

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

AIK Banka

Biznis

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

AIK Banka

Biznis Plus

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

AIK Banka

Biznis Premium

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

Halkbank

Dinarski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Halkbank

Osnovni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Halkbank

Devizni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

AIK Banka

Biznis

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

AIK Banka

Biznis Plus

Da

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

AIK Banka

Biznis Premium

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Da

Ne

Halkbank

Dinarski

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Halkbank

Osnovni

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Platni računi za penzionere 

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

NLB Komercijalna banka

Osnovni

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Eurobank Direktna

Zlatne godine

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Ponude banaka za omladinu

Platni računi za omladinu

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Erste Banka

Paket za mlade

Da

Da

Ne

Ne

Da

Raiffeisen Banka

Paket za mlade

Ne

Da

Ne

OTP Banka

Fluo paket

Da

NLB Komercijalna banka

Start set

Da

Da

Da

Da

ProCredit Banka

Studentski račun

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.

Ponude banaka za poljoprivrednike

Platni računi za poljoprivrednike

Banka

Ime računa

Uplata / isplata gotovine

Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade

Elektronsko stanje izvoda bez naknade

Plaćanje putem interneta

Osiguranje pomoći na putu

Izdavanje čekova

Devizni račun

Dozvoljeno prekoračenje

Elektronsko bankarstvo

Upravljanje elektronskim bankarstvom

Lični bankar

Erste Banka

Dinarski namenski za registrovana domaćinstva

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Poštanska Štedionica

Poljoprivredni račun

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Banka Intesa

Farmer Hit Osnovni

Da

Da

Da

Ne

Da

Banka Intesa

Farmer Hit Plus

Da

Da

Da

Da

Da

ProCredit Banka

Total agro račun

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Ne

AIK Banka

Račun za poljoprivrednike

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

AIK Banka

Agro Plus

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Uslovi za otvaranje računa u banci

 • Overen OP obrazac.

 • Potvrda o registraciji kompanije 

 • Statut o osnivanju

 • Original potvrda o PIB-u

 • Fotokopija lične karte

 • Pečat kompanije

Napomena: Otvaranje računa u banci za fizička lica je besplatno i potrebna je samo lična karta.

Online otvaranje računa

Banke u Srbiji koje nude ovu uslugu

Banka

Online

Banka

Online

OTP Banka

Da

Erste Banka

Ne

Raiffeisen Banka

Ne

Poštanska štedionica

Ne

Banka Intesa

Ne

NLB Komercijalna banka

Da

ProCredit

Da

AIK Banka

Ne

Eurobank Direktna

Ne

UniCredit Banka

Da

Dokumentacija za otvaranje računa u banci

Dokumentacija za:

Lična karta

Pasoš

Prijava boravišta

Potvrda o registraciji gazdinstva

Fizičko lice Rezident

Da

Da

Da

Poljoprivrednik

Da

Fizičko lice Nerezident

Da

Da

Pravno lice Nerezident

Da

Da

Sve o učešću i dokumentaciji potrebnoj za stambene kredite možete pogledati ovde.

Vrste bankovnih računa

 • Tekući računi

 • Žiro računi

 • Računi oročenog depozita

 • Štedni računi

 • Namenski računi

 • Devizni računi

 • Nerezidentni račun

Za više informacija o ponudama OTP Banke, NLB, Banke Intese, Unicredit, Raiffeisen, Erste, Poštanske Štedionice, Procredit, Eurobank, Addiko, Halkbank, Aik, 3Bank pratite linkove do profila banke koja vas interesuje.

Troškovi otvaranja računa za fizička lica

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Erste Banka

Dinarski

0 RSD

Poštanska Štedionica

Dinarski

200 RSD

Erste Banka

Sa osnovnim uslugama

150 RSD

Poštanska Štedionica

Račun Plus

175 RSD

Erste Banka

Premium

620 RSD

Poštanska Štedionica

Osnovni

150 RSD

Raiffeisen Banka

Premium

620 RSD

Poštanska Štedionica

Osnovni

150 RSD

Raiffeisen Banka

Privatno bankarstvo

10 000 RSD

UniCredit

Osnovni

150 RSD

Raiffeisen Banka

Može paket

700 RSD

UniCredit

Standard

240 RSD

Raiffeisen Banka

Aktiv paket

900 RSD

UniCredit

Gold

395 RSD

Raiffeisen Banka

Gold paket

1500 RSD

UniCredit

Senior Plus

200 RSD

OTP Banka

Praktik

0 RSD

UniCredit

Prestige

2 000 RSD

OTP Banka

Klasik

295 RSD

NLB Komercijalna banka

Osnovni

150 RSD

OTP Banka

Platni račun sa osnovnim uslugama

150 RSD

NLB Komercijalna banka

Klasik set

260 RSD

Erste Banka

Devizni

0 RSD

NLB Komercijalna banka

Aktiv set

410 RSD

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Banka Intesa

Osnovni

150 RSD

Addiko Bank

Platinasti

930 RSD

Banka Intesa

Hit

300 RSD

Addiko Bank

Zlatni

560 RSD

Banka Intesa

Hit Plus

350 RSD

Addiko Bank

Srebrni

450 RSD

Banka Intesa

Magnifica

559 RSD

Addiko Bank

Start

290 RSD

ProCredit Banka

Besplatni 

0 RSD

Addiko Bank

Addiko m- Račun

150 RSD

ProCredit Banka

Osnovni 

150 RSD

Addiko Bank

Račun sa osnovnim uslugama

ProCredit Banka

Total

595 RSD

Addiko Bank

Bazični

150 RSD

Eurobank Direktna

Osnovni

150 RSD

Addiko Bank

Devizni

Eurobank Direktna

Europlata

160 RSD

Halkbank

Standard

195 RSD

Eurobank Direktna

Europlata Premija

340 RSD

Halkbank

Silver

295 RSD

Eurobank Direktna

Europlata Sport

350 RSD

Halkbank

Gold

495 RSD

AIK Banka

Start

250 RSD

Halkbank

Paket sa osnovnim uslugama

150 RSD

*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.

Troškovi otvaranja računa za pravna lica

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Banka

Naziv računa

Mesečna nadoknada

Erste Banka

Dinarski

0 RSD

NLB Komercijalna banka

Premijum set

750 RSD

Erste Banka

Devizni

0 RSD

NLB Komercijalna banka

Standard set

595 RSD

OTP Banka

Biznis Praktik

595 RSD

NLB Komercijalna banka

Ekspert set

1095 RSD

OTP Banka

Biznis Prestiž

1095 RSD

ProCredit Banka

Dinarski

1790 RSD

Poštanska Štedionica

Dinarski

200 RSD

ProCredit Banka

Devizni

1790 RSD

Poštanska Štedionica

Devizni

0 RSD

ProCredit Banka

Namenski

1790 RSD

Poštanska Štedionica

Escrow

Eurobank Direktna

Prima Basic paket

500 RSD

Poštanska Štedionica

Dozvoljeno prekoračenje

Eurobank Direktna

Prima Plus paket

890 RSD

UniCredit

Biz Standard

649 RSD

Eurobank Direktna

Prima Exclusive paket

1290 RSD

UniCredit

Biz Gold

799 RSD

Addiko Bank

Dinarski

UniCredit

Biz Prestige

1649 RSD

Addiko Bank

Devizni

UniCredit

Pro Standard

649 RSD

Halkbank

Dinarski

390 RSD

AIK Banka

Biznis Plus

1 199 RSD

AIK Banka

Biznis

659 RSD

AIK Banka

Biznis Premium

1 550 RSD

Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022

Najpovoljnija banka za otvaranje tekućeg računa

Najpovoljnije bane za otvaranje tekućih računa su Erste Banka, OTP Banka, Procredit Banka za fizička lica, kao i Erste Banka i Poštanska Štedionica za pravna lica.

Ako vas interesuju najpovoljniji keš krediti ili trenutno stanje kamatnih stopa za stambene kredite, Kredium će vam besplatno izaći u susret i pomoći će vam u vezi svega što vas interesuje.