A picture of a man, woman and a child

Učešće za stambeni kredit

Razgovarali smo sa kreditnim savetnikom sa dugovodišnjim iskustvom. Pogledajte na jednom mestu sve što ste želeli da znate o učešću za stambeni kredit, a niste imali koga da pitate.

Da li se više nekretnina kupuje za keš ili na kredit?

Pitanje: Statistički podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je u poslednjih godinu dana čak 80 odsto stanova u Srbiji plaćeno u kešu, dok je na kredit kupljeno samo dvadesetak procenata. Zašto je to tako?

Bojana: Statistički podaci pokazuju da su ljudi u Srbiji u poslednjih godinu dana investiranje u nekretnine prepoznali kao najbolji način ulaganja. Tačno je da se veći broj stanova kupuje za keš, ali procenti nisu potpuno precizni. Nije kupljeno 80% stanova za keš, već 80% nekretnina. To je velika razlika jer se nekretninom smatraju i garaže, građevinska i poljoprivredna zemljišta, lokali… Postoje kupci koji su do željene sume podigli nenamenski keš kredit, kako bi obezbedili manji iznos koji im nedostaje, proces uzimanja kredita skratili i što pre došli do željenog stana. S druge strane, ne znači da je sve što nije kupljeno na kredit kupljeno za keš. U situacijama kada investitor plac/zemljište vlasniku kompenzuje stanovima, umesto novcem, statistički će biti prepoznato kao keš kupovina. Nedostatak ove statistike ogleda se i u tome što u obzir nije uzeta vrednost nepokretnosti. Velika je razlika u ceni kvadrata u centralnim beogradskim opštinama u odnosu na opštine na periferiji, a gotovo neuporediva sa cenama u ostalim gradovima i opštinama u Srbiji, a svi oni zbirno ulaze u statističke proračune.

The man typing on the laptop

Pitanje: Nakon donošenja odluke o kupovini stana i odabira željene nekretnine, koji su dalji koraci koje kupac treba da preduzme? Ili možda predlažete drugačiji redosled?

Bojana: Kada kupac odabere željenu nekretninu, ulazi u proces kupovine. Postoje brojne opcije da svoje nade i planove pretvore u siguran krov nad glavom. Jedna od njih je plaćanje kešom uz obaveznu overu Ugovora kod notara, a druga je ulaženje u proces dobijanja stambenog kredita. Ako se odluče za drugu opciju potrebno je da detaljno razmotre ponude različitih banaka.

Savet:
Proverite svoju kreditnu sposobnost pre nego što se upustite u avanturu traženja nekretnine. Glavni pokazatelj vaše kreditne sposobnosti jeste visina primanja. Na taj način okvirno ćete znati u kom cenovnom rangu možete gledati.

Pitanje:
Da li je potreban posrednik za podizanje kredita?

Bojana: Kreditni savetnik u banci je zapravo vaš posrednik za podizanje kredita. On vam može dati informacije, otkloniti vaše dileme i pomoći vam da kroz celokupni proces prođete sa što manje stresa. Do najboljeg kreditnog rešenja možete doći i uz pomoć digitalnog brokera koji vam štedi i vreme i novac. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, potpuno besplatno stručni tim Krediuma može napraviti najadekvatniji ugovor u skladu sa vašom situacijom na obostranu korist, kako vas kao klijenta, tako i banke. I sve to bez vašeg odlaska u banku!

Uslovi za podizanje stambenog kredita?

Pitanje: Ko može podići stambeni kredit? Koje uslove treba ispuniti?

Bojana:
Ako ste rešili da podignete stambeni kredit, neophodno je da ispunjavate određene uslove. Uslovi za podizanje kredita razlikuju se među bankama, ali većina banaka traži da uz obavezno UČEŠĆE imate:
- stalno zaposlenje, minimum godinu dana bez prekida do trenutka apliciranja;
- minimalna mesečna primanja od 33 000 RSD (zavisi od iznosa kredita);
- izveštaj kreditnog biroa čime banka stiče uvid u vaša prethodna i trenutna zaduženja, redovnost u izmirivanju obaveza i sl.;
-
ratu koja udružena sa svim ostalim ratama i dugovanjima mesečno može vašu zaradu da optereti do 60 odsto;minimum 21 godina starosti i ne više od 65 do 70 u trenutku isplate poslednje rate kredita;
- državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji;odabran način otplate kredita (trajni nalog, administrativna zabrana ili lična uplata);

Poželjno je da imate i otvoren račun u banci od koje potražujete kredit ili da u toku obrade kredita uradite prenos zarade.

Dakle, da bi vam banka odobrila pozajmicu/kredit, jedan od glavnih uslova je da ste zaposleni za stalno, a visina kredita i rate za otplatu zavisiće od visine vaših mesečnih primanja. Ipak, potrebno je da se odlučite i koliki period otplate želite. To će direktno uticati na visinu kamatne stope, kao i to da li želite kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatom, u dinarima ili evrima. Upravo na takva pitanja, najpouzdanije odgovore vam mogu dati kreditni savetnici, a ukoliko želite da se i sami detaljnije informišete, tu vam najviše može pomoći Kredium kalkulator.

Učešće za stambeni kredit – iznos i mogućnosti

Pitanje: Koliki je minimalni iznos učešća za stambeni kredit?

Bojana: Da, ovo je veoma važno pitanje jer je učešće neophodno u gotovo svim bankama. Deo novca koji vi morate da date u kešu kako bi vam banka odobrila stambeni kredit uglavnom je 20%. U zavisnosti od ispunjenosti prethodno navedenih uslova i procenjenog rizika, banke mogu promeniti udeo učešća za stan. To, naravno, zavisi od banke do banke te možete naći, u poslednjih godinu dana, banke koje nude mogućnost uzimanja stambenog kredita sa učešćem od 10% za prvi stan (npr. Poštanska štedionica, Raiffeisen banka). To bi na konkretnom primeru izgledalo ovako: Pretpostavimo da ste se odlučili za kredit od 90.000 evra (EUR) uz učešće od 20%. U tom slučaju vaš deo bi iznosio 18 000 EUR, a od banke biste dobili pozajmicu od 72 000 EUR. U situaciji kada je minimalno učešće 10%, iznos koji je potrebno da vi obezbedite je upola manji – 9 000 EUR.

Pitanje: Šta sve može biti učešće za stambeni kredit?

Bojana: Stambeni kredit je posebna kategorija namenskog, dugoročnog kredita. Osobe koje nemaju kapaciteta da obezbede učešće, ne treba da gube svaku nadu da će se uskoro preseliti u dom koji će nazvati samo svojim jer, na sreću, postoje opcije i za njih. Oni koji jednostavno nisu u mogućnosti da sakupe i daju više hiljada evra za učešće (10, odnosno 20% o kojima smo govorili) mogu dobiti stambeni kredit:

- bez učešća kada podnosilac zahteva za stambeni kredit u svom vlasništvu ima drugu nekretninu, nad kojom se konstituiše hipoteka. Vrednost te nekretnine mora biti viša od iznosa kredita za minimalno 30%. Dakle, ako ponovo uzmemo primer kredita od 90 000 EUR, ali uz to je klijent i vlasnik druge nekretnine koju stavlja pod hipoteku, minimalna vrednost te nekretnine treba da bude 117 000 EUR da bi učešće bilo 0 EUR;
- uz subvenciju države, osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK). Ovi krediti namenjeni su građanima Republike Srbije koji ispunjavaju uslove za dobijanje subvencionisanog stambenog kredita. Korisnik kredita ima obavezu da obezbedi određeno učešće, jedan deo, npr. 20%, učešća obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije, a preostali deo traženog iznosa kredita obezbeđuje poslovna banka;
- uz menicu i hipoteku prvog reda. Kao sredstvo obezbeđenja kredita, banka može tražiti da klijent priloži menicе (3) kojе je potpisao korisnik kredita i/ili kreditno sposobni žirant/i. Osim toga tražiće i hipoteku prvog reda na nekretninu/e u korist banke. Hipoteka koja garantuje da usled neizmirenih rata banka može prodati nekretninu radi naplate dugovanja, upisuje se, uz njegovu saglasnost, na nepokretnost koju klijent kupuje ili na neku drugu nekretninu u vlasništvu tražioca kredita ili u vlasništvu drugog lica.

Pitanje: Imate li za kraj neki savet za naše čitaoce koji razmišljaju o uzimanju stambenog kredita?

Bojana:
Važno je da klijenti uvek dobro razmisle o svim aspektima uzimanja stambenog kredita i posavetuju se sa kreditnim savetnicima. Uslove za odobrenje stambenih kredita banke utvrđuju poslovnom politikom, ali neki segmenti se prilagođavaju i upravljaju prema potrebama klijenata. Naš tim i ja uvek im stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Picture of a credit counselor

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.