The woman follows the state of the graph

Najpovoljnija vrsta kamatne stope - varijabilna, fiksna ili mešovita?

‍Jedna od bitnih odluka prilikom kupovine nekretnine stambenim kreditom, jeste vrsta kamatne stope koju želite da ugovorite sa bankom. Pošto stambeni kredit verovatno uzimate sa rokom otplate od 20 do 30 godina, bitno je da možete da planirate kako će se vaša kamatna stopa (a samim tim i mesečna rata) menjati tokom perioda otplate. Prema promenljivosti tokom trajanja otplate kredita, postoje tri osnovne vrste kamatnih stopa:

  • Fiksna kamatna stopa

  • Varijabilna kamatna stopa

  • Mešovita ili kombinovana kamatna stopa.

Fiksna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa utvrđuje se pri sklapanju ugovora i ne menja se tokom trajanja kreditnog odnosa. Prednost ove vrste kamatnih stopa za vas kao klijenta je izvesnost obaveze koju imate prema banci. Ovo znači da se vaša rata kredita ne bi menjala tokom celog perioda otplate kredita. Dakle, zaštićeni ste od mogućih promena na tržištu kapitala i skoka kamatnih stopa. Međutim, s obzirom na to da ni banke ne znaju kako će se kamatne stope, pod kojima se one zadužuju (da bi vama pozajmile novac), menjati na tržištu u narednih 20–30 godina, banke najčešće nude fiksnu kamatnu stopu samo u određenom kratkom periodu, na primer u prvih 3–5 godina otplate kredita (čime nastaje mešovita kamatna stopa, o kojoj će biti više reči u trećem delu ovog bloga). Takođe, za kredite sa fiksnim kamatnim stopama banke obično traže višu kamatnu stopu, nego za kredite sa varijabilnim, kako bi se zaštitile od povećanja kamatnih stopa na tržištu kapitala. U Srbiji, samo 6 banaka odobrava fiksnu kamatnu stopu (pogledajte pregled na dnu bloga). Ukoliko želite da vam naši agenti potpuno besplatno pomognu da dobijete ponude banaka za stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom, aplicirajte ili nas kontaktirajte.

Varijabilna kamatna stopa

Varijabilne ili fluktuirajuće kamatne stope određuju se na bazi referentne kamatne stope uz dodavanje odgovarajuće kamatne marže (spread). Referentne kamatne stope koje se najčešće koriste u Srbiji su:Za kredite u evrima, EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – što je prosečna kamatna stopa po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac. Najčešće se koriste 3M (tromesečni) i 6M (šetomesečni) Euribor. Visinu Euribora na današnji dan možete proveriti na više veb sajtova na internetu.Za kredite u dinarima, BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) – a to je prosečna kamatna stopa za međubankarske pozajmice u Srbiji. Najčešće se koriste 3M (tromesečni) i 6M (šetomesečni) Belibor. Visinu Belibora na današnji dan možete proveriti na sajtu Narodne banke Srbije.Varijabilne rate kredita sa sobom nose takozvani kamatni rizik, što znači da se u slučaju rasta referentnih kamatnih stopa tokom isplate kredita – visina rate uvećava. Korekcije rate kredita se vrše periodično u skladu sa ugovorom – obično u razmaku od tri meseca, šest meseci ili godinu dana.U Srbiji, sve banke koje u ponudi imaju stambene kredite, nude ih i po varijabilnim kamatnim stopama. Ukoliko želite da vam naši agenti potpuno besplatno pomognu da dobijete ponude banaka za stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom, popunite aplikaciju ili nas kontaktirajte putem mejla ili telefona.

Mešovita kamatna stopa

Mešovita ili kombinovana kamatna stopa daje korisniku kredita mogućnost slobode prilikom kreiranja sopstvenog plana otplate kredita. U zavisnosti od države i banke, pristup ovoj vrsti kamatne stope može da varira. Tu pre svega mislimo na period smenjivanja sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu i obrnuto. U slučaju ove vrste kamatne stope, klijent i banka najčešće ugovaraju period sa fiksnom stopom otplate (na primer 3 godine) i  varijabilnu kamatnu stopu nakon toga. Ova vrsta kamatne stope je često primamljiva ljudima koji žele da imaju predvidivu fiksnu otplatu u početnom periodu i žele da prevremeno otplate kredit nakon toga.U Srbiji se većina stambenih kredita odobrava po varijabilnoj kamatnoj stopi, međutim dolazi do evidentnih promena na tržištu. U poslednjih nekoliko godina građanima su sve privlačniji krediti sa fiksnom ili mešovitom kamatnom stopom.

Fiksna kamatna stopa

Varijabilna kamatna stopa

Mešovita kamatna stopa

Opis

Ista vrednost rate tokom trajanja celog otplatnog perioda kredita. Kamatna stopa i mesečna rata su fiksirani.

Mesečna rata i kamatna stopa se menjaju tokom perioda otplate kredita. Kamatna stopa je sastavljena iz dva dela: referentne kamatne stope (EURIBOR-a ili BELIBOR-a) i kamatne stope (marže) koju banka dodaje.

Mesečna rata i kamatna stopa su fiksne u početnom periodu otplate. Nakon tog perioda se menjaju sa promenom referentne kamatne stope.

Primer

4.5% fiksna kamatna stopa

-0.1% EURIBOR +3.5% kamatna stopa banke

4.2% fiksna u prve tri godine kredita -0.1% EURIBOR +3.5% kamatna stopa banke

Visina mesečne rate

Najviša
Fiksna tokom celog perioda otplate

Najniža
U slučaju da raste EURIBOR, raste i rata

Između prve dve opcije
U slučaju da raste EURIBOR, raste i rata

Prednosti

Otklanja neizvesnost u pogledu visine mesečne rate.

Ukoliko EURIBOR/ BELIBOR ostanu na niskom nivou, na duži rok će se, verovatno, ispostaviti kao jeftinija opcija.

Pruža mogućnost otplate po fiksnoj kamatnoj stopi i mesečnoj rati u određenom periodu koji se ugovori.

Mane

Kamatna stopa je obično viša nego varijabilna kamatna stopa, pa je i mesečna rata viša.

Teško se može predvideti kako će se kretati tržište i visina EURIBOR-a/BELIBOR-a tokom perioda otplate stambenog kredita, koji može trajati i do 20 ili 30 godina.

Ažurirano na dan: 29.12.2022.

U zavisnosti od sume koju želite da pozajmite od banke i dužine otplate koja vam odgovara, mi vam možemo dati najbolje preporuke i savete kako biste sa sigurnošću uplovili u novo poglavlje života. Mi znamo koje banke na tržištu nude najpovoljnije uslove za svaku vrstu kamatnih stopa i možemo vam pomoći da pronađete najbolju banku za vas.

Ponude banaka

Varijabilna kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa

Mešovita kamatna stopa

AIK

Intesa

Poštanska štedionica

Erste bank

Eurobank

ЕXPOBANK

HALK

Komercijalna

NLB

OTP

Procredit

Raiffeisen

Unicredit

Pored toga, uslovi za stambene kredite navedeni u marketinškim materijalima banaka (uključujući kamatne stope) reprezentativnog su karaktera. Da biste znali koje tačno uslove je banka spremna da ponudi baš vama, potrebno je da aplicirate za stambeni kredit kod te banke. Da biste osigurali najbolje uslove kredita, potrebno je da aplicirate kod više banaka, što može biti mukotrpan proces. Ukoliko želite da vam naši agenti potpuno besplatno pomognu da dobijete ponude banaka za stambene kredite sa željenom vrstom kamatne stope, aplicirajte ili nas kontaktirajte.Ukoliko želite da izračunate vašu mesečnu ratu i kreirate plan otplate vašeg stamebnog kredita, to možete uraditi koristeći Kredium kalkulator.

Sadržaj blogova ne predstavlja profesionalni savet. Blogovi pružaju sadržaj koji je namenjen u opšte informativne svrhe. Ukoliko želite da dobijete profesionalni savet, kreirajte nalog i kontaktirajte naše stručne savetnike.