Najpovoljniji keš krediti

Uslovi za keš kredit

Status zaposlenja

Zaposlenost na neodređeno vreme ili status penzionera

Dužina radnog staža

Minimum 6 meseci rada kod istog poslodavca
Minimum 12 meseci ukupnog radnog staža

Kreditna istorija

Uredna kreditna istorija - bez kašnjenja u otplati kredita u poslednjih godinu dana, koju će banka proveriti uvidom u izveštaj kreditnog biroa

Maksimalna rata kredita

Kreditna sposobnost - da ukupna mesečna opterećenja - sve rate kredita, uključujući i novi kredit, ne prelaze 60% plate klijenta. Što se dozvoljenog minusa i kreditne kartice tiče, 5% njihovog limita ulazi u obračun mesečnog opterećenja, nezavisno od toga da li su u korišćenju ili ne.

Section image

Kalkulator kredita

Uslovi za odobrenje nestandardnih keš kredita

Vrsta klijenta Uslovi za odobrenje kredita