The woman sews at the table.

Mikro biznis krediti | Krediti za mali biznis | Krediti za preduzetnike

Šta morate da znate pre nego što zakucate na vrata banke i potražite kredit za osnivanje svog mikro biznisa? Prvo morate registrovati svoj biznis. 

Registracija Mikro biznisa

Šta je potrebno za registraciju mikro biznisa?

Kada rešite da započnete svoj mali biznis, započinjete ostvarenje svog sna. Šta vam je potrebno da biste svoj san ostvarili? Pre nego što uzmete stvar u svoje ruke i odete u APR, potrebno je da odlučite kojom vrstom privredne delatnosti ćete se baviti.

Vrste privrednih delatnosti

 • Dopunska delatnost

 • STR, SUR, SZR

 • Zadruga

 • Poljoprivredna delatnost

 • Kućna radinost

Troškovi registracije mikro biznisa

Koliko košta registrovati sopstveni mikro biznis?

Tabela kao primer neophodne dokumentacije i ukupnih troškova

Dokumentacija

Ustanova

Troškovi

Procenjeno vreme izdavanja

Zahtev za radnu dozvolu

APR

1.500 RSD

Uverenje o poslovnoj sposobnosti

Centar za socijalni rad

200 RSD

Istog dana

Potvrda o stručnoj spremi

Istog dana

Poresko uverenje

Poreska uprava

640 RSD

1-8 dana

Dozvola za poslovni prostor

Sekretarijat za urbanizam

330 RSD

Do 28 dana

Uverenje o državljanstvu

Gradska opština

800 RSD

Istog dana

Potvrda o radnom odnosu

PIO Fond

Istog dana

Uverenje o meri zabrane obavljanja delatnosti

Prekršajni sud, MUP

Do 15 dana

Na sajtu Ministrastva privrede možete videti detalje o finansijskoj podršci i programima početnicima u poslovanju.

Biznis Plan

Šta je biznis plan?

Biznis plan je jednostavno plan koji sadrži pojedinosti o vašem budućem malom biznisu. U mnogim bankama je takođe i preduslov za odobrenje kredita.

Svaki dobar biznis plan treba da sadrži

 • Ideju ili naziv mikro biznisa

 • Odlike ili opis mikro biznisa

 • Konkuretnost na tržištu

 • Planirani prihodi i rashodi prve godine poslovanja mikro preduzeća

Na sajtu Ministrastva privrede možete videti detalje o finansijskoj podršci i programima početnicima u poslovanju.

Podela kredita za mikro biznis

Dakle, kada smo napravili dobar biznis plan i registrovali svoju privrednu delatnost, na red je došao odabir kredita za mikro biznis.

Podela kredita za mikro biznis

 • Investicioni

 • Krediti za trajna i obrtna sredstva

 • Revolving krediti

 • Krediti sa garancijom države

 • Start-up krediti

Na našem kalkulatoru možete izračunati ratu.

Kako krediti mogu unaprediti vaš biznis? 

U tabeli pogledajte samo neke od primera.

Namena kredita

Investicija

Kupovina/izgradnja/dogradnja

Poslovni prostor

Rekonstrukcija/adaptacija/sanacija

Poslovni prostor

Kupovina

Nove/polovne mašine

Kupovina

Oprema, alat

Kupovina

Vozila koja se koriste u procesu proizvodnje

Nabavka

Softver, računarska oprema

Kupovina

Oprema za unapređenje energetske efikasnosti

Kupovina

Oprema za unapređenje ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje

Ponude banaka 

Banka

Kredit za mikro biznis

Rok otplate

Iznos

Kamatna stopa

NKS

NLB Komercijalna Banka

Investicioni krediti

36 meseci

RSD 2 000 000

Fiksna

6.75%

Sa osnovnim uslugama

Investicioni krediti

EUR 20 000

Mešovita

4.25% - 4.54%

Krediti na bazi 100% depozita

120 meseci

RSD 500 000

Fiksna

2.00%

Krediti na bazi 100% depozita

120 meseci

EUR 5 000

Fiksna

2.00%

Krediti za obrtna sredstva

36 meseci

1 000 000 RSD

Fiksna

6.95%

Krediti za obrtna sredstva

48 meseci

10 000 EUR

Fiksna

4.95%

Banka intesa

Innovfin Investicioni kredit

84 meseca

300 000 EUR

Varijabilna

5.20%

Biz Obrt

24 meseca

150 000 EUR

Fiksna

10.00%

Biz Linija

48 meseci

Fiksna

Biz Revolving

12 meseci

5 000 000 RSD/50 000EUR

Fiksna

16.00% / 11.00%

*Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022.

Napomena: Potrebno je otvoriti račun u banci u kojoj želite kredite za preduzetnike.

Uslovi dodele kredita Fonda

Vrednost ulaganja

Min Iznos kredita

Max Iznos kredita

Bespovratna sredstva

Rok otplate

Grejs period

Kamatna stopa

30%-70%

280 000 RSD

4 200 000 RSD

120 000 RSD

3-5 godina

Do 1 godine

1-2%

40%-60%

240 000 RSD

3 600 000 RSD

1 800 000 RSD

3-5 godina

Do 1 godine

1-2%

* Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022 od strane Fonda za razvoj. 

Top 10 ideja za mikro biznis u Srbiji