Beograd na vodi - BW Quartet 1 - BW Quartet 1 - B-114
Beograd na vodi - BW Quartet 1 - BW Quartet 1 - B-114
Beograd na vodi - BW Quartet 1 - BW Quartet 1 - B-114
Beograd na vodi - BW Quartet 1 - BW Quartet 1 - B-114
Beograd na vodi - BW Quartet 1 - BW Quartet 1 - B-114

BW Quartet 1 - B-114

Beograd

Second preview image Third preview image

Basic information

Total area: 116,89 m2

Amenities

security Security
private_yard Private yard
reception Reception
video_surveillance Video surveillance
green_surface Green surface

Nearby

bus

3A; 51; 511; 601;

150m

shops

TC Galerija

800m

kindergarten

Vrtić Kraljica Marija

550m

education

OŠ Radojka Lakić

400m

education

Gimnazija Sveti Sava

750m

education

Ekonomski fakultet

800m

recreation

Beogradski park

150m

Payment options

Za više informacija kontaktiraj naše agente:

 

066 68 68 992 Milan Koprivica

066 68 68 991 Nina Stamenković

066 68 68 996 Goran Duranović

066 68 68 984 Jovana Jovanović

Datumi dospeća rata*RateKupac plaća
5 dana od overe ugovora o kupoprodaji nepokretnostiI rata10%
15 april 2021II rata10%
15 novembar 2021III rata15%
15 jun 2022Završena armirano-betonska ploča prizemlja ispod objekta u kome se Stan nalazi - IV rata15%
1 decembar 2022Završena armirano-betonska konstrukcija objekta u kome se Stan nalazi - V rata15%
30 novembar 2023Završeno zastakljivanje fasade objetka u kome se Stan nalazi - VI rata15%
30 jun 2024Tehnički pregled objekta u kome se Stan nalazi završen - VII rata20%

*Prva rata se plaća u roku od 5 dana od overe Ugovora o kupoprodaji. Rate koje su vezane za konkretne datume plaćaju se najkasnije do ugovorenog datuma plaćanja, a u skladu sa profakturama za relevantne iznose koje će Prodavac dostaviti Kupcu na dan zaključenja Ugovora o kupoprodaji. Rate koje su vezane za konkretne datume koji su već nastupili, ili faze izgradnje koje su već završene, u trenutku overe Ugovora o kupoprodaji dospevaju za plaćanje u roku od 30 dana od overe, a rate koje su vezane za faze izgradnje koje tek treba da budu završsene dospevaju za plaćanje u roku od 10 dana od kada je relevantna faza izgradnje završena i dostavljanja profakture za relevantni iznos.

Za više informacija kontaktiraj naše agente:

 

066 68 68 992 Milan Koprivica

066 68 68 991 Nina Stamenković

066 68 68 996 Goran Duranović

066 68 68 984 Jovana Jovanović

Location